III ADVENTO SEKMADIENIS

III ADVENTO SEKMADIENIS


Liudyti tikėjimą – reiškia: ne atsakyti už gautus rezultatus, o patvirtinti ištikimybę.
Jonas, pavadinęs save balsu, išsklaido ir visas abejones dėl savo asmens. Ne, jis nėra Mesijas, jis net nė vienas iš garsiausių praeities pranašų. Jam skirtas daug svarbesnis uždavinys – parodyti Mesiją, todėl visiškai nėra linkęs Ateinančiojo asmens užtemdyti savimi.
Dar vieno liudininko bruožas. Jis nekalba apie save, nekuria sau paminklo, gerbia kitus, pajėgia laiku pasitraukti. Atrodo, jog ir tikrą krikščionį galimą būtų pavadinti tuo, kuris moka duoti vietos kitam.
Liudyti tikėjimą – reiškia: neužstoti savimi Viešpaties. Liudyti tikėjimą – tai sutikti su kitų laisve. Kiekvienas tikintysis privalo įsisąmoninti, jog jam skirta panaši užduotis, kaip Jonui Krikštytojui: būti balsu, kuris liudija, tačiau, atvedęs kitą prie tiesos pažinimo, moka pasitraukti. Tai labai sunku: išlaikyti pusiausvyrą tarp savos ir svetimos laisvės. 

No Comments

Post A Comment