I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS


2015 02 22

 Šv. Mišios (Suma) 10:00 val. 
Šv. Mišios (Jaunimo) 12:00 val. 

Pr 9, 8-15; 1 Pt 3, 18-22; Mk 1, 12-15

 (Šaltinis katalikai.lt)

Šv. Raštas Pamokslas Skelbimai
 2015 m. vasario 22 d.  2015 m. vasario 22 d.  2015 m. vasario 22 d.

Jėzaus gundymas – tai priminimas tikintiesiems, jog kiekvienas žmogus privalo savo viduje grumtis su jėgomis, galinčiomis jį atitraukti nuo savo, kaip Dievo vaiko, pašaukimo
Mes galime atkurti pirminę harmoniją su Dievu tik tuo atveju, jei esame pasirengę kovoti su savo sielos priešu. Evangelijoje pateikiamas dykumos ir toliau sekusių gundymų aprašymas pašalina bet kokią galimybę idiliškai vaizduoti krikščionišką gyvenimą. Bet kokia dvasinė patirtis savyje turi kažką “laukiniško” ir negali būti nusakoma vien švelniais ir giliamintiškais atodūsiais, ir jei krikščionis leidžiasi užliūliuojamas tokių ilgesingų vizijų, tikrai galima sakyti, kad jį iš tokio miego pažadins ne angelai, bet liūto riaumojimas, tik tokiu atveju bus labai sunku priprasti prie šiurkščios ir rūsčios tikrovės.
Vis tiktai didžiausia pagunda yra pagundų nebuvimas. Pati tragiškiausia akimirka tikinčiojo gyvenime ateina ne tuomet, kai tenka susidurti su pagundomis, bet tuomet, kai patys pradedami galvoti, jog esame laisvi nuo bet kokių pagundų.


 


No Comments

Post A Comment