EUCHARISTIJA – Šventojo Jono Pauliaus II

VAIKŲ (9–14 m.) rengimas sakramentams 2022–2023 m. m. (registracija)

MIELI VAIKAI IR TĖVELIAI (GLOBĖJAI),

Vaikų pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2022 m. spalio 02 d. 13.30 val. Šv. Mišiomis ir tęsis iki 2023 m. gegužės mėn. (užsiėmimai vyks 1 val. per savaitę Jūsų pasirinktu laiku).

Katechezės metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą. 

REGISTRACIJA vyksta tik elektroniniu būdu (parapijos internetinėje svetainėje www.jonopauliausparapija.lt) nuo  2022 m. rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 30 d.

REGISTRACIJOS ANKETA:

SPAUSTI ČIA

 

Jūsų registracija bus patvirtinta tik tuomet, kai internetu užpildysite klausimyną ir įkelsite Krikšto pažymėjimo bei rinkliavos pavedimo kopijas. Jeigu kils klausimų, tuomet kreipkitės el. paštu katechetejp2@gmail.com.

Svarbu suprasti:

 • Vaikų pasirengimas Pirmajai Komunija yra proga visai šeimai augti tikėjimu. „Ne auginkime vaikus, bet aukime kartu su vaikais“ (Br. Benediktas).
 • Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėveliais (globėjais) prasidės šv. Mišiomis 2022 m. RUGSĖJO 25 d. 13.30 val.

Po jų parapijos klebonas Andrius ir katechetė Rasa suteiks informaciją ir atsakys į klausimus.

DALYVAVIMAS PRIVALOMAS!

ATMINTINĖ TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)

 1. Metinis įnašas katechezės išlaidoms – 65 € rinkliavos už reikalingą literatūrą ir užsiėmimų vaikams bei teminių susitikimų tėveliams organizavimą (prašytume sumokėti registruojantis) DĖMESIO! Jei finansinės galimybės neleidžia, parašomas prašymas atleisti nuo mokesčio klebonui ir įkeliamas registracijos metu.
 2. Dalyvavimas šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį privalomas kartu su tėveliais. Kviečiame dalyvauti 13.30 val. vaikų Mišiose.
 3. Katechezės vyksta visus mokslo metus, kartą per savaitę, trukmė – 45 min. Nevyksta tik atostogų metu: Rudens, Žiemos, Kalėdų, Žiemos, Pavasario, Velykų.
 4. Pradėjus lankyti katechezes būtina turėti: spalvotus pieštukus, rašiklį, užrašų knygutę.
 5. Tėvelių (globėjų) pareiga – padėti vaikui išmokti katechetės nurodytas maldas ar tikėjimo tiesas.
 6. Praleidusieji penkias šv. Mišias sekmadieniais arba penkias katechezes be pateisinamos priežasties yra braukiami iš sąrašų.
 7. Pasirengimą Atgailos ir Eucharistijos sakramentams patvirtina klebonas, įvertinęs vaiko visų metų rengimąsi.
 8. Tėveliai (globėjai) bus kviečiami į jiems skirtus susitikimus „Alfa kursas“, kurie padės pagilinti tikėjimą.
 9. Pirmosios Komunijos šventės datos ir laikas (tikslią datą nustatys katechetė, atsižvelgdama į grupės pasirengimo lygį bei pageidavimus).
 10. Pirmosios Komunijos šventės apranga – balta alba, nuomos kaina 20€. Rinkliavą už albas prašome pervesti į parapijos sąskaitą (rekvizitai nurodyti žemiau) iki 2023 m. BALANDŽIO  1 d.
 11. Pirmos Komunijos šventei bus reikalingi: rožančius, škaplierius ir Krikšto žvakė (rožančių ir škaplierių galima įsigyti bet kurioje katalikiškų reikmenų parduotuvėje, pvz. “Šv. Kazimiero knygynas” – Vilniaus g. 3, Kaune arba parapijoje).
 12. Jei šalyje bus įvestas karantinas, pamokėlės vyks nuotoliniu būdu, todėl prašome tėvų užtikrinti savo vaikui galimybę numatytu pamokėlės laiku naudotis kompiuteriu ir internetu (Zoom programa).
 13. Prašome tėvelių užtikrinti, kad vaikai į pamokėles atvyktų devėdami nosį ir burną dengiančias kaukes ir laikytųsi reikiamo atstumo. Parapija įsipareigoja įgyvendinti reikiamų atstumų palaikymą mokymo patalpoje.

 


Kodas 303188959, Šv. Jono Pauliaus II a. 1 , LT- 48197  Kaunas  Tel. 867388552 , El. p. katechetejp2@gmail.com

Atsiskait. sąsk. Nr LT23 7300 0101 3793 8783 Swed bankas


 

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2022-05-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2021
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio –vėliausiai iki 2025 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.