Ačiū visiems, kurie jau prisidėjo savo auka ir malda.

Ačiū visiems, kurie jau prisidėjo savo auka ir malda.


KAUNO ŠV. JONO PALIAUS II (ŠILAINIŲ) PARAPIJOS NAMAMS – KOPLYČIAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA.

Naujai įsteigtai parapijai reikalinga kiekvieno geros valios krikščionio parama parapijos namų – koplyčios statybos darbams.

Ačiū visiems, kurie jau prisidėjo savo auka ir malda.
                                                                     
Su pagarba kun. Andrius

…………………………………………………..
Einamosios sąskaitos rekvizitai
Gavėjas: Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija
Gavėjo kodas: 303188959
Gavėjo kredito unija: Kauno arkivyskupijos kredito unija
Kredito unijos bankinis kodas: 50108
Sąskaitos Nr.: LT62 5010 8000 1400 1036


 

No Comments

Post A Comment