2014 m. balandžio 16 d.

2014 m. balandžio 16 d.

DARBOTVARKĖ
 (IŠ KAUNO ARKIVYSKUPIJOS II SINODO NUTARIMU)

183. Ne vėliau kaip po trijų savaičių turi įvykti antras posėdis, kuriame sudaromos pagrindinės parapijos pastoracinės tarybos struktūros.

184. Šiame posėdyje išrenkamas parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas ir valdyba, atsižvelgiant į svarbiausias parapijos pastoracinės tarybos veiklos sritis ir uždavinius. Taip pat išrenkamas parapijos pastoracinės tarybos sekretorius.

185. Be to, šiame posėdyje turėtų būti aptartas pradinis veiklos planas, užduotys ir prioritetai, sudarytos sekcijos pagal veiklos sritis ir aptartos galimos atskirų sekcijų pirmininkų kandidatūros.


 

No Comments

Post A Comment