Šv. Jono Pauliaus II DIDIEJI ATLAIDAI

Šv. Jono Pauliaus II DIDIEJI ATLAIDAI

Spalio 22 – 23 d. didžiųjų atlaidų akimirkos 📸

🚪 “Nebijokite atverti duris Kristui!” – Šv. Jonas Paulius II

Tariame AČIŪ:

♥️ – visiems parapijiečiams, vaikams, jaunimui, tėveliams, kurie susirinko, pasitarnavo ir šventė drauge;

🧍🏻- atlaidų svečiui kun. Nerijui Pipirui;

🎵 – mūsų parapijos giedotojams ir choristams, kurie puošė šv. Mišių auką giesme;

🤍 – parpijos kunigams, ministrantams ir adoruotojoms, kurie rūpinosi liturgija;

🌹 – floristėms, kurios rūpinosi gėlėmis ir koplyčios puošyba;

🎂 – už atlaidų tortą ir desertus dėkojame Cremiu maisto ir deserto namai.

No Comments

Post A Comment