Šv. Dvasios – “ALFA” savaitgalis

Šv. Dvasios – “ALFA” savaitgalis

Lapkričio 12 – 13 d. mūsų parapijos jaunimas rinkosi į Šv. Dvasios 🕊️(“ALFA”) savaitgalį, Zalensų sodyboje.

Ką veikė jaunimas? 🤔

🤝 – artimiau susipažino su Šv. Dvasios asmeniu 🕊️;

💪 – stiprino savo ryšį su Dievu maldoje 🙏, šlovinime 🙌 ir bendrystėje 🫂;

🗣️ – vykdė diskusijas grupelėse;

🫶 – susitaikė su Dievu, priimdami atgailos sakramentą.

♥️ – Visą savaitgalį vainikavo šv. Mišių auka, kurioje kiekvienas buvo pripildytas Kristaus meilės – Šv. Komunijos pavidalu.

👏 Tariame AČIŪ dalyvavusiam jaunimui ir jų tėvams, vadovams ir savanoriams, giedotojams, kunigams, patarnavusiems klausant išpažinčių, parapijos klebonui, kuris aukojo šv. Mišių auką. 👏

No Comments

Post A Comment