Sutvirtinimo sakramento teikimas parapijoje

Sutvirtinimo sakramento teikimas parapijoje

Gegužės 20 d. mūsų parapijoje vyko Sutvirtinimo sakramento šventė.Jaunuoliai ir suaugusieji, iš viso 76 asmenys, buvo patepti Šv. Krizma ir priėmė Šv. Dvasią su jos dovanomis.

Dėkojame vysk. Sauliui Bužauskui, kun. Artūrui Kazlauskui, kelbonui kun. Andriui Alminui, kun. Kęstučiui Geniui.

Dėkojame sutvirtinamiesiems, jų vadovams Kamilei ir Justui bei jų komandoms, jaunimo grupei, kurie puošė Šv. Mišių auką šlovinimo giesmėmis, visiems sutvirtinamųjų tėvams ir artimiesiems.

Už fotografijas dėkojame Ernestui Liutkui.

No Comments

Post A Comment