SPALIO 5 D. – ŠV. FAUSTINA KOVALSKA

SPALIO 5 D. – ŠV. FAUSTINA KOVALSKA

SPALIO 5 D. – ŠV. FAUSTINA KOVALSKA, VIENUOLĖ
Šiandien, spalio 5 d., minime Šv. Faustiną (1905–1938), kurios tikrasis vardas – Helena Kovalska. Visas jos gyvenimas yra himnas Gailestingumui. Dievo Motinos Gailestingumo sesuo uoliai atlikdavo pačias paprasčiausias pareigas – jai teko būti virėja, sodininke ir durininke, – neišsiduodama, kad yra apdovanota ypatingomis dovanomis. Ji patyrė išskirtinių malonių: regėjo vizijas ir apreiškimus, gavo nematomas stigmas, turėjo bilokacijos ir pranašės dovanas…
Helena Kovalska yra Jono Pauliaus II, iškėlusio ją į altorių garbę 2000 metais, žemietė. Ji gimė 1905 m. kovo 25 d. Glogoviecų kaime, Tureko apskrityje, Lodzės vaivadijoje. Sunkios ekonominės bei socialinės Pirmojo pasaulinio karo sąlygos, parklupdžiusios daugelį lenkų šeimų, o kartu ir jos šeimą, guvaus proto Helenai neleido baigti daugiau kaip trijų pradinės mokyklos klasių. Kad padėtų šeimai šiaip taip sudurti galą su galu, ji ėmė dirbti tarnaite vienos pasiturinčios šeimos namuose.
Tačiau plaudama indus ir blizgindama ir taip švarias savo šeimininkų namų grindis, ji mąstė apie ką kita. Jos širdyje labai anksti įsiplieskė troškimas gyventi vienuolinį gyvenimą, bet, žinoma, ne tam, kad nebereikėtų sunkiai dirbti, o tam, kad išsamiau ir pilniau galėtų gyventi krikščioniškuoju pašaukimu. Ji iš karto susidūrė su tėvų pasipriešinimu, nes jie, jai įstojus į vienuolyną, būtų praradę taip jiems reikalingą pajamų šaltinį. Tačiau Helenos ryžtas nugalėjo tėvų pasipriešinimą, ir 1924 metais ji pagaliau galėjo prašytis priimama į Palaimintosios gailestingumo Motinos Švč. Mergelės Marijos kongregaciją.
1934 metais, paklusdama savo dvasios vadovo paraginimui, ėmė rašyti asmeninį dienoraštį, kurį pavadino „Dievo gailestingumas mano sieloje“. Šis dienoraštis – tai tarsi nuodugni apreiškimų ir mistinės patirties ataskaita.
Sesuo Faustina yra minima ir kaip pamaldumo gailestingajam Jėzui apaštalė. Ši pamaldumo praktika, jos didelėmis pastangomis įsitvirtinusi Lenkijoje, nuo pirmųjų ketvirtojo dešimtmečio metų plito už jos ribų ir pasklido po visą pasaulį. Per šią praktiką pasaulis susipažino ir su ta seserimi, kuriai ji buvo dvasingumo pagrindas. 1929 m. ir 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, kur jos prašymu pagal jos regėjimus nutapytas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas.
1936 m. spalio 5 d. sesuo Faustina grįžo į Tėvo namus. Ji mirė Lagievnikų vienuolyne netoli Krokuvos, save paaukodama kaip auką Dievo gailestingumui už nusidėjėlių atsivertimą. Palaidota savo kongregacijos vienuolyne. Pradėjus kaupti informaciją jos dorybių herojiškumui patikrinti, jos palaikai buvo perkelti į kongregacijos koplyčią. Ji iš karto tapo pagrindine pamaldumo vieta daugeliui tikinčiųjų, kurie, norėdami įgyti dvasios tvirtybės ir sielos atgaivos, pasikliauja jos užtarimu.
1993 m. balandžio 18 d. ji buvo paskelbta šventąją.
Literatūra:
„MAŽOJI ENCIKLOPEDIJA su Jono Pauliaus II paskelbtais šventaisiais”
Katalikų pasaulio leidiniai, 2011
No Comments

Post A Comment