Sausio 18 – 25 d. – Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis

Sausio 18 – 25 d. – Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis

Sausio 18 – 25 dienomis vyksta 🙏 maldos už krikščionių vienybę aštuondienis.
♥️ Kviečiame visus jungtis į maldą ir prašyti vienybės tarp krikščionių!
MALDA UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ

VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU,

Tu jungi savyje visas šeimas ir visas pasaulio tautas.

Per Tave mes esame vieno Tėvo vaikai.

Argi neprivalome gyventi vienybėje, kaip Tu esi viena su savo dangaus Tėvu?!

Karštai prašome: sutelk mus į vienybę Tavyje.

Tu, Viešpatie, nori, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas, todėl suvienyk visus krikščionis tikra meilės ir vienybės dvasia. Amen.

No Comments

Post A Comment