Rugsėjo 16 d. – sekmadienis

Rugsėjo 16 d. – sekmadienis

Ne veltui trečiasis Dievo įsakymas: Švęsk sekmadienį!
Rugsėjo 16 d. (sekmadienį) paminėjome ir šventėme net tris įvykius:
🤍 Dėkojome ir šv. Mišiose meldėmės už Vidutę ir Sigitą, kurie per visus Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus rinko aukas bažnyčios statyboms. Tegul Dievas jiems atlygina malonėmis!
🤍 Meldėmės už mūsų parapijietę Nijolę gimimo dienos proga.
🤍 Parapijos jaunimas, vykęs į Pasaulio jaunimo dienas (PJD) po šv. Mišių dėkojo parapijiečiams už aukas, skirtas paremti kelionės išlaidas; liudijo apie Dievo meilę ir už padėką įteikė lauktuves bei vaišino pačių keptais pyragais.
Šv. Jonai Pauliau II, melski už mus!
No Comments

Post A Comment