PRADEDAME ŠVĘSTI PARAPIJOS 10-METĮ

PRADEDAME ŠVĘSTI PARAPIJOS 10-METĮ

2013 metais lapkričio 4 d. buvo įsteigta mūsų parapija. Šiandien klebonas kun. Andrius Alminas dalinosi prisiminimais apie parapijos steigimą. Po šv. Mišių valgėme tortą bei dalinomės bendryste.
Dieve, laimink mūsų parapiją ir kleboną kun. Andrių Alminą. Duok jam sveikatos ir stiprybės.
No Comments

Post A Comment