Naujasis Popiežiaus parapijos vikaras 🙏

Naujasis Popiežiaus parapijos vikaras 🙏


2023 m. birželio 24 d., Šv. Jono Krikštytojo šventėję, J. E. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas paskyrė kun. Domą Pauliką mūsų parapijos vikaru. ✉️

Praėjusį sekmadienį popiežiaus parapijos bendruomenė sutiko ir pasveikino kun. Domą, kuris aukojo pirmąsias šv. Mišias koplyčioje. 🙌

Kviečiame maldoje prisiminti kun. Domą ir prašyti Viešpaties palaimos jo tarnystėje. 🙏

 

No Comments

Post A Comment