ISTORINĖS AKIMIRKOS IŠ 2015-ŲJŲ METŲ

ISTORINĖS AKIMIRKOS IŠ 2015-ŲJŲ METŲ

Šiandien dalinamės istorinėmis akimirkomis iš 2015-ųjų metų. Kiek daug pirmų kartų vyko 2015-aisiais!
 
🌱 2015 01 27 sumontuoti langai ir durys klebonijoje (koplyčioje).
 
🌱 2015 03 22 V Gavėnios sekmadienį einama kryžiaus kelio procesija iš Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos į naujai pastatytą kleboniją (koplyčią). Šią dieną vyko paskutiniosios šv. Mišios gimnazijoje.
 
🌱 2015 metais parapijiečiai itin aktyviai padeda koplyčios statybos ir įrengimo darbuose.
 
🌱 2015 03 28 Verbų sekmadienio išvakarėse įrengta koplyčios presbiterija.
 
🌱 2015 03 29 Verbų sekmadienį – Pirmosios šv. Mišios mišios parapijos koplyčioje.
 
🌱 2015 04 29 aplinkos gražinimo diena.
 
🌱 2015 05 09 I-asis sutvirtinimo sakramentas parapijoje, kurį priėmė gausus būrys jaunuolių.
 
🌱 2015 05 10 Pirmasis Eucharistijos sakramentas suteiktas vaikams parapijoje.
 
🌱 2015 05 24 Pirmosios Devintinės naujoje koplyčioje su procesija.
 
🌱 2015 05 29-31 Pirmosios atsinaujimo dienos parapijoje „Atverkit duris kristui“. Dalyvavo ir katechezes sakė: arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, doc. Dr. Benas Ulevičius, Lina ir Gailius Raškiniai.
 
🌱 2015 10 23-25 I-ieji Didieji Šv. Jono Pauliaus II atlaidai, šv. Mišias aukojo kun. Artūras Kazlauskas.
 
🌱 2015 10 25-26 pasibaigus šv. Mišioms iškart vyko talka – koplyčios paruošimas stogo šiltinimo darbams.
 
🌱 2015 10 23 Pirmųjų Šv. Jono Pauliaus II atlaidų metu buvo suteiktas pirmasis santuokos sakramentas parapijoje.
 
🌱 2015 10 23 Pirmųjų Šv. Jono Pauliaus II atlaidų metu vyko santuokos įžadų atnaujinimas 40-ųjų santuokos metinių proga.
 
🌱 2015 12 31 Pirmoji Naujųjų metų sutikimo šventė koplyčioje.
Štai tokią gausybę pirmų kartų mūsų parapijai atnešė 2015-ieji metai!
 
Dieve, laimink mūsų parapiją! 💗💗
Šventasis Jonai Pauliau II, melski už mus!🙏
 
No Comments

Post A Comment