GAUTAS BAŽNYČIOS STATYBOS LEIDIMAS 👨‍💼🫱📃🫲👷‍♂️

GAUTAS BAŽNYČIOS STATYBOS LEIDIMAS 👨‍💼🫱📃🫲👷‍♂️

Brangūs parapijiečiai ir parapijos draugai,

su džiaugsmu pranešame, kad gavome leidimą statyti bažnyčią! ⛪️

Viešpats nuo pat pirmų, šių naujųjų metų dienų, rodo mums savo palaimą 🙌, todėl kviečiame dar aktyviau melstis ir prisidėti prie bažnyčios statybos II etapo 😇

No Comments

Post A Comment