DŽIUGI ŽINIA MŪSŲ PARAPIJAI, VYSKUPIJAI IR LIETUVAI 🤩

DŽIUGI ŽINIA MŪSŲ PARAPIJAI, VYSKUPIJAI IR LIETUVAI 🤩

KVIEČIAME 👉 2022 m. GRUODŽIO 10 d. (šeštadienį) – 12 VAL.

švęsti eucharistiją ⛪️ Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Eucharistijos metu JE Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas 🙌 pašventins diak. Eligijų kunigo tarnystei.

Diak. Eligijus 3 metus džiugiai ir uoliai tarnavo mūsų parapijos sielovadoje, ypač jaunimo ir senjorų. Taip pat puošė šv. Mišių liturgiją, prisidėjo prie kasdienių parapijos darbų.

Kviečiame gausiai dalyvauti šventimų 🤲 iškilmėje ir savo maldomis 🙏 paremti būsimą kunigą Eligijų.

No Comments

Post A Comment