Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų pamaldų laikai. Kviečiame visus kartu melstis ir išgyventi Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo slėpinį.🙏

Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų pamaldų laikai. Kviečiame visus kartu melstis ir išgyventi Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo slėpinį.🙏

Mieli tikintieji,

susipažinkite su Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų pamaldų laiku.

DIDYSIS TRIDIENIS:
🕊 Kovo 28 d. Didysis ketvirtadienis Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18:00 val.
🕊 Kovo 29 d. Didysis penktadienis Kristaus kančios pamaldos 18:00 val.
🕊 Kovo 30 d. (šeštadienis) Budėjimas prie Kristaus kapo nuo 9 iki 19 val.
🕊 Kovo 30 d. Velyknakčio šv. Mišios 20:00 val. (atsineškite žvakę Krikšto pažadų atnaujinimui, bus šventinamas vanduo).
ŠV. VELYKOS STATOMOJE BAŽNYČIOJE:
🕊 Kovo 31 d. (sekmadienis) šv. Velykos:
8:00 val. Prisikėlimo šv. Mišios statomoje bažnyčioje su procesija
10:00 ir 12:00 val. šv. Mišios statomoje bažnyčioje (laiminami velykiniai valgiai)
🕊 Balandžio 1 d. (pirmadienis) šv. Velykų II-oji diena:
10:00 ir 12:00 val. val. aukojamos šv. Mišios.

Kviečiame visus kartu melstis ir išgyventi Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį.🙏

No Comments

Post A Comment