Didžiojo tridienio ir Šv. Velykų pamaldų laikas

Didžiojo tridienio ir Šv. Velykų pamaldų laikas

Mieli tikintieji,
susipažinkite su didžiojo tirdienio ir Šv. Velykų pamaldų laiku.

 

Balandžio 6 d. (DIDYSIS KETVIRTADIENIS) – Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.

Didžiojo ketvirtadienio rinkliava yra skiriama vargšams paremti.

Balandžio 7 d. (DIDYSIS PENKTADIENIS) – Kristaus kančios pamaldos 18 val.

Didžiojo penktadienio rinkliava yra skiriama Šv. Žemei.

Balandžio 8 d. (DIDYSIS ŠEŠTADIENIS) – Budėjimas prie Kristaus kapo nuo 9 iki 19 val.

VELYKNAKTIS – šv. Mišios 20 val.

Atsineškite žvakę Krikšto pažadų atnaujinimui, bus šventinamas vanduo.

 

Balandžio 9 d. (sekmadienis) ŠV. VELYKOS – šv. Mišios 8 val. (Prisikėlimo Mišios su procesija), 10 val. ir 12 val.

Bus laiminami Velykiniai valgiai.

Balandžio 10 d. (pirmadienis) ŠV. VELYKŲ II d. – šv. Mišios 10 val.

Bus laiminami Velykiniai valgiai.
Kviečiame visus kartu melstis ir išgyventi Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį.

No Comments

Post A Comment