BIRŽELIO 13 d., ketvirtadienį, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ir ŠV. ANTANO PADUVIEČIO DIENA

BIRŽELIO 13 d., ketvirtadienį, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ir ŠV. ANTANO PADUVIEČIO DIENA

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ir ŠV. ANTANO PADUVIEČIO DIENA💙
🗓️ BIRŽELIO 13 d., ketvirtadienį. 💙
🙏 18:00 val. šv. Mišiose melsimės jūsų intencijomis, prašydami Švč. Mergelės Marijos ir šv. Antano Paduviečio užtarimo ir globos.
Motina gailestingumo, melski už mus!
Šv. Antanai Paduvieti, melski už mus!
Apie Šv. Antaną Paduvietį:
Šv. Antanas Paduvietis gimė 1195 m. Lisabonoje, mirė 1231 m. Arcella (prie Paduvos), misionierius, pamokslininkas. 15 metų įstojo į augustinų vienuolyną, vėliau pranciškonas, šv. Pranciškaus Asyžiečio mokinys ir sekėjas. Vargšų, sužadėtinių globėjas. Tikima, kad padeda surasti pamestus daiktus. 1232 m. paskelbtas šventuoju, 1946 m. – Bažnyčios mokytoju.
No Comments

Post A Comment