Balandžio 7 d. II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS, DIEVO GAILESTINGUMO ATLAIDAI, dėkojame vyskupui Sauliui Bužauskui už apsilankymą mūsų parapijoje!

Balandžio 7 d. II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS, DIEVO GAILESTINGUMO ATLAIDAI, dėkojame vyskupui Sauliui Bužauskui už apsilankymą mūsų parapijoje!

Dėkojame vyskupui Sauliui Bužauskui už apsilankymą mūsų parapijoje balandžio 7 d., homiliją tema: „Dievo gailestingumas ir Šv. Jonas Paulius II“ bei bendrystę drauge su parapijiečiais ir parapijos vaikais ridenant margučius.💗

Šventasis Jonai Pauliau II, melski už mus!

No Comments

Post A Comment