Auka bažnyčios statyboms

Nuoširdžiai kviečiame prisidėti prie bažnyčios statybų malda bei tiksline auka. Aukoti galima pasirenkant Jums priimtiną būdą

Už  mecenatus, rėmėjus ir aukotojus kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį bus aukojamos šv. Mišios naujoje bažnyčioje.

Pasirinkite Jums patogiausią aukojimo būdą

Paremkite kiek galite

Nuolatinis rėmimas

Įsiamžinimas sienoje

Skirkite 1.2%

PRISIDĖKITE PRIE BAŽNYČIOS STATYBŲ

2

Vykdomas etapas

76421

Reikalingos lėšos

10565

Surinkta lėšų

3455

Prisidėjo žmonių

I ETAPAS – BAŽNYČIOS KRYŽIUS

Aukštutinė dalis, Bažnyčios kryžius – monumentas „Pašaukti laisvei“.

ISTORIJA

1993 m. rugsėjo 7 d., Šv. Jonas Paulius II aplankęs Kryžių kalną kalbėjo žmonėms:  “…Kryžiaus lemtis kliuvo daugeliui jūsų tautiečių. Jiems nukryžiuotas Kristus buvo neišsenkamas dvasios jėgų šaltinis išvežimų ir mirties nuosprendžių akimirkomis. <…> Kryžius visai Tautai ir Bažnyčiai tapo Apvaizdos dovanota palaimos versme, žmonių susitaikymo ženklu. Jis įprasmino kančią, ligą, skausmą. <…> Jūsų šalies sūnūs ir dukterys ant šio kalno nešė kryžius, panašius į Golgotos Kryžių, ant kurio mirė Išganytojas. Šitaip jie skelbė savo nuoširdų tikėjimą, kad jų mirusieji broliai ir seserys, – tikriau sakant, įvairiais būdais nužudytieji, – „turi amžinąjį gyvenimą“. <…> Kryžius yra amžinojo Gyvenimo Dievuje ženklas.“

CHRONOLOGIJA

2017 m. liepos mėn. – Bažnyčios kryžiaus statybų paruošiamieji darbai: ruošiamas techninis/ darbo projektas, gauti statybos leidimai, gręžiami poliai ir t.t.

2018 m. – tikslintas darbo projektas, liejamas/dedamas rostvarkas.

2019 m. vasario 20 d. – pasirašyta I etapo Bažnyčios kryžiaus – monumento „Pašaukti laisvei“ statybos rangos sutartis su įmone UAB „Kaminta“.

2019 m. birželio 2 d. Bažnyčios kryžiaus – monumento „Pašaukti laisvei“ pastatymo ir  palaiminimo iškilmė.

REIKŠMĖ

Statomas Kauno Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios kryžius – monumentas „Pašaukti laisvei“, kuris bus 33 metrų aukščio (simboliškai atkartos Kristaus amžių), didžiausias Lietuvoje, dedikuojamas Lietuvos Nepriklausomybės kovotojams atminti. Šis kryžius simbolizuos nepaprastą drąsą, pasiaukojimą, begalinį tikėjimą ir viltį, nepaisant galimų kančių ar grėsmių savo gyvybei. Tikime, kad būtent su tokia degančia meile Lietuvai širdimi kovojo ir tuomet, 1919 – 1920 metais, Lietuvos Nepriklausomybės kovose savo valstybei neabejingi žmonės. Pagerbiant ir įprasminant ypatingą savanorių, kariuomenės ir kitų piliečių indėlį ginant Lietuvos valstybę, kovas ir žuvusiųjų atminimą, bus pastatytas Kaune, Šv. Jono Pauliaus II aikštėje (Šilainiuose) kryžius – monumentas „Pašaukti laisvei“, kuris matysis ir vykstant VIA BALTICA keliu.

Iki šiol aukščiausiu laikomas 21 metro 1936 m. Anykščių rajone, Kavarske, išeivio iš šio krašto lėšomis pastatytas, karą ir sovietmetį atlaikęs, gelžbetoninis kryžius.

Monumentas „Pašaukti laisvei“ bus viena iš kompleksinio kultūros centro dalių, kuria siekiama atgaivinti ir įamžinti Lietuvos istoriją šių dienų kontekste, prie jo planuojamos rengti įvairios religinės bei kultūrinės, patriotinės šventės (jos šiuo metu rengiamos šalia koplyčios), skatinančios žmonių tarpusavio bendrystę, mažinančios susvetimėjimą ir kartų atotrūkį.

Narsių žmonių drąsa mums dovanojo Laisvą Lietuvą, jų nepaprastas įkvepiantis tikėjimas geresne Tėvynės ateitimi šiandien yra sektinas pavyzdys kiekvienam.

Projektą parengė šviesios atminties architektas a.a. Algirdas Kančas, dabar jo idėjas įgyvendina dukra Gustė Kančaitė.

II ETAPAS: PAGRINDINĖ BAŽNYČIOS DALIS IR PARAPIJOS NAMAI