ALELIUJA! KRISTUS PRISIKĖLĖ!

ALELIUJA! KRISTUS PRISIKĖLĖ!

ALELIUJA! KRISTUS PRISIKĖLĖ! ✨

Kapo akmuo buvo kliūtis pamatyti tai, kas atsitiko su Jėzumi. Jei norite žinoti tiesą ir patirti Jo meilę, pašalinkime akmenį nuo savo širdies, kuris trukdo matyti Dievo šviesą Jumyse ir Kituose.

Kristaus Prisikėlimo šviesos apšviesti įveikime nuovargį, nesėkmių naštą ir atgaivinkime susitaikinimo, naujų galimybių savo bei kitų gyvenime Viltį.

Palaimintų Šventų Velykų!

Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenės varduklebonas kun. Andrius Alminas

No Comments

Post A Comment