Akimirkos iš vyskupų vizito kovo 30 d. (Didįjį šeštadienį)

Akimirkos iš vyskupų vizito kovo 30 d. (Didįjį šeštadienį)

Kovo 30 d. (Didysis Šeštadienis) parapijoje sulaukėme svečių: arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, vyskupo Sauliaus Bužausko, kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus ir kun. Vincento Lizdenio.

Klebonas kun. Andrius aprodė bažnyčią, papasakojo apie statybų bei pasiruošimo Šv. Velykoms darbus bei drauge pasimeldus koplyčioje pasveikino vyskūpų delegaciją su Šv. Velykomis. ☀️

Dėkojame Ganytojams už vizitą! 🕊️

No Comments

Post A Comment