Ačiū, brangieji, už aukas stogui! Prie stogo kėlimo darbų galite prisidėti skiriant 1,2 proc. GPM, KURIS NIEKO NEKAINUOJA!

Ačiū, brangieji, už aukas stogui! Prie stogo kėlimo darbų galite prisidėti skiriant 1,2 proc. GPM, KURIS NIEKO NEKAINUOJA!

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams, kurie prisideda prie bažnyčios statybų! 💗

Štai visas pulkas geradarių, kurie savo auka prisideda prie bažnyčios sienų mūrijimo, AČIŪ JUMS : Jonui ir Liudai J., Barborai P., Antanui, Severinai N., Loretai M., Laimos šeimai, Raškinių šeimai, Onai P., Elvyros S. šeimai, Mildai B., Rimantui S., Loretai Č., Nijolei J., Čiučiulkų šeimai. ☀
Pirmojo bažnyčios sienų mūrijimo etapo darbų sąmata yra 15 000 eur. Šiuo metu surinkome 11 460 eur. Prisidedant kiekvienam žmogui po 30 eur reiktų dar 118 žmonių aukos. Ir štai jau turėtume reikalingą sumą sienų mūrijimui. Kartu mes galime labai daug, tad kviečiame prisidėti tampant parapijos rėmėju, mecenatu.
PAREMTI GALITE:
AB Swedbank LT23 7300 0101 3793 8783
Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija
Pavedimo paskirtis: sienų mūrijimas
❗❗Taip pat, auką galite skirti atvykus į parapijos raštinę. Arba skiriant 1,2 proc. GPM, KURIS NIEKO NEKAINUOJA. Juridinio asmens kodas: 303188959.

DĖKOJAME, KAD SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS PRISIDEDATE PRIE BAŽNYČIOS STATYBOS!

No Comments

Post A Comment