30-METIS ŠV. JONO PAULIAUS II VIZITO LIETUVOJE 🕊 🇱🇹

30-METIS ŠV. JONO PAULIAUS II VIZITO LIETUVOJE 🕊 🇱🇹

Brangūs parapijiečiai,
Šiemet rugsėjo 5-7 d. minime trisdešimt metų nuo Šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje. 🙏☺
1993 rugsėjo 8 d. Vilniaus Oro uoste atsisveikindamas Šv. Jonas Paulius II tarė:
„Brangūs Broliai ir Sesės! Pasibaigus mano viešnagei Lietuvoje, ne tik dėkoju visiems, bet ir jaučiu būtinybę tarti nuoširdų linkėjimą, kurį sudedu į Marijos, Bažnyčios Motinos, garbinamos Šiluvoje ir Aušros Vartuose, rankas. Jai pavedu Lietuvos ateitį: linkiu, kad šios kilniadvasės tautos vaikai, siekdami moralės ir medžiaginės pažangos, Dievo Žodyje surastų šviesą ir paramą, deramai gerbtų kiekvieno žmogaus orumą, išlaikytų taiką visuomeninėje ir dvasios ramybę.”
Mūsų parapijos globėjas Šv. Jonas Paulius II ❤️
No Comments

Post A Comment