2022 m. gruodžio 31 d. – Naujųjų Viešpaties metų išvakarės 🎆

2022 m. gruodžio 31 d. – Naujųjų Viešpaties metų išvakarės 🎆

2022 m. gruodžio 31 d. – šv. Mišiose dėkojome Dievui už praėjusius metus ir prašėme malonių 2023 Viešpaties metams. 🙏

🙌 Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Andrius, koncelebravo kun. Eligijus.

♥️ Dėkojame Jums mieli parapijiečiai, Jūsų šeimoms, artimiesiems ir visiems mecenatams bei geradariams, kurie savo maldomis ir aukomis prisidėjote prie bažnyčios išlaikymo 2022 metais.

No Comments

Post A Comment