Prie stogo kėlimo darbų galite prisidėti skiriant 1,2 proc. GPM, KURIS NIEKO NEKAINUOJA!

Prie stogo kėlimo darbų galite prisidėti skiriant 1,2 proc. GPM, KURIS NIEKO NEKAINUOJA!

Esu nuoširdžiai dėkingas kiekvienam, kuris savo malda ir auka prisideda prie Kauno Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statybų. Jau tiek daug kartu pastatėme!

Kviečiu kiekvieną galintį skirti 1,2 % GPM KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II BAŽNYČIOS STATYBAI.
Tai mums yra ypatingai svarbu. Jūsų skirtos paramos dėka jau greitai galėtume pakelti bažnyčios stogą ir drauge melstis bažnyčioje. Pakalbinkite savo tėvus, vaikus, anūkus, kaimynus… Drauge kurkime istoriją ❤️
Kaip deklaruoti? Spauskite čia:
Juridinio asmens kodas: 303188959
Gavėjas: Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija
Paskirtis: BAŽNYČIOS STATYBA
💗 Dėkoju, kad prisidedate prie bažnyčios statybos darbų.

Klebonas kun. Andrius Alminas

No Comments

Post A Comment