🎂Sveikiname ir tariame su Dievu 👋

🎂Sveikiname ir tariame su Dievu 👋

Liepos 9 d. 12 val. šv. Mišiose bendruomenė pasveikino parapijos kleboną kun. Andriu su gimimo diena. 🥳

Taip pat bendruomenė atsisveikino su kun. Kęstučiu ir padėkojo jam už 5-erius tarnystės metus. 👋

♥️ Kun. Kęstutis taria AČIŪ visiems parapijiečiams, o naujam parapijos vikarui kun. Domui simboliškai perdavė tarnystės vietos raktus. 🗝️

Po šv. Mišių vyko agapė ir bendrystės laikas su bendruomene. 🙏

No Comments

Post A Comment