PIRMOJI DIENA. Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos piligrimai lankosi Studenyčna miestelyje netoli Augustavo. Saloje esančioje šventovėje, kurioje lankėsi ir Šv. Jonas Paulius II, aukojamos šv. Mišios. Kelionė pavedama Dievo ir Šv. Jono Pauliaus globai. 
Vakare piligrimai atvyko į Krokuvos Lagevnikus ir pakliuvo į iš viso pasaulio susirinkusio saleziečių jaunimo vakarą Dievo Gailestingumo šventovėje. Gausiai susirinkęs jaunimas šlovino Dievą uždegančia giesme ir šokiu. Piligrimai aplankė šv. Faustinos relikvijas senojoje vienuolyno bažnyčioje kartu su seselėmis sukalbėdami vakarinę Marijos maldą.

 

 

Istorinis susitikimas, su žmogumi, kuris tiesiogiai pažinojo ir buvo arčiausiai mūsų parapijos globėjo Šv. Jono Pauliaus II – Krokuvos kardinolas arkivyskupas Stanislavas Dzivišas, ilgametis popiežiaus Jono Pauliaus II sekretorius.
Jis laimina mus ir linki Dievo palaimos visuose darbuose!

Antroji diena. Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos piligrimai aplankė Vavelio katedrą, klausėsi puikios lietuvių gidės pasakojimo katedroje, vėliau ėjo šventojo keliais Krokuvos senamiesčiu, aplankė šv.Floriono bažnyčią, kurioje Karolis Voityla buvo vikaru, susitiko su kardinolu S.Dzivišu. Kardinolas labai šiltai priėmė ir kiekvieną palaimino bei paaukojo naujajai parapijos bažnyčiai. Vakare Vavelio katedroje piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, kuriose išklausė pamokslą apie šv. Kazimierą. Piligrimai dėkoja Dievui už Jo malones.

 

 

Trečioji piligrimystės diena. Pirmoji dalis. Piligrimai aplankė Krokuvos Lagevnikuose esantį šv. Jono Pauliaus II Sanktuariumą, dalyvavo šv.Mišiose jame esančioje Jono Pauliaus II relikvijų koplyčioje. Vėliau klausėsi Gailestingojo Dievo Motinos vienuolyno sesers pasakojimo apie Dievo Gailestingumą ir šv. Faustiną.

 

Ketvirtoji diena. Rytas Krokuvos Lagevnikuose. Piligrimai dalyvavo kun. A. Biniek ir parapijos klebono aukojamose šv. Mišiose Dievo Gailestingumo Motinos vienuolyno bažnyčioje. Po pietų – Zakopanė, apsistota Jono Pauliaus II pamėgtoje vietoje – šv. Uršulės seserų vienuolyne. Pasitikusių sesių džiaugsmas ir dosnumas buvo išskirtinis, galbūt todėl net 16 metų kasmet čia atvykdavo ir Jonas Paulius II. Po pietų piligrimai keliavo kalnų link. Žaibas, ledukų lietus ir neperregimas rūkas pasitiko Kasprowy viršukalnėje, į kurią pakilus, laikinai buvo sustabdytas ir keltuvas. Vakarėjant aplankyta nuostabi Fatimos Marijos šventovė, kurią lenkai pastatė atsidėkodami Fatimos Marijai už išgelbėtą Jono Pauliaus gyvybę, kai į jį buvo pasikėsinta.

Penktoji diena. Rytas, šv. Mišios sesių uršuliečių koplyčioje, kurioje meldėsi ir šv. Jonas Paulius II. Vėliau piligrimai aplankė šventojo kambarį, pasėdėjo jo fotelyje ir klausėsi 91 metų vienuolės Teresės prisiminimų, kai Jonas Paulius II atvykdavo čia kaip vyskupas, kardinolas ir popiežius.

 

https://www.facebook.com/pal.parapija/videos/1629104337158606/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2021-05-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2020
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio –vėliausiai iki 2024 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.