I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS – Šventojo Jono Pauliaus II

I ETAPAS – BAŽNYČIOS KRYŽIUS

Aukštutinė  bažnyčios dalis bus matoma vykstantiems autostrada Vilnius-Klaipėda ir Via Baltica keliu.

Už  mecenatus, rėmėjus ir aukotojus kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį bus aukojamos šv. Mišios naujoje bažnyčioje.

 

„… Žmogiškajame darbe krikščionis atranda mažą dalelę Kristaus Kryžiaus ir priima darbą su ta pačia atpirkimo dvasia, su kuria Kristus priėmė savo Kryžių dėl mūsų.“

Šv. Jonas Paulius II

I STATYBŲ ETAPAS – Aukštutinė dalis, Bažnyčios kryžius – monumentas „Pašaukti laisvei“.

ISTORIJA

1993 m. rugsėjo 7 d., Šv. Jonas Paulius II aplankęs Kryžių kalną kalbėjo žmonėms:  “…Kryžiaus lemtis kliuvo daugeliui jūsų tautiečių. Jiems nukryžiuotas Kristus buvo neišsenkamas dvasios jėgų šaltinis išvežimų ir mirties nuosprendžių akimirkomis. <…> Kryžius visai Tautai ir Bažnyčiai tapo Apvaizdos dovanota palaimos versme, žmonių susitaikymo ženklu. Jis įprasmino kančią, ligą, skausmą. <…> Jūsų šalies sūnūs ir dukterys ant šio kalno nešė kryžius, panašius į Golgotos Kryžių, ant kurio mirė Išganytojas. Šitaip jie skelbė savo nuoširdų tikėjimą, kad jų mirusieji broliai ir seserys, – tikriau sakant, įvairiais būdais nužudytieji, – „turi amžinąjį gyvenimą“. <…> Kryžius yra amžinojo Gyvenimo Dievuje ženklas.“

CHRONOLOGIJA

2017 m. liepos mėn. – Bažnyčios kryžiaus statybų paruošiamieji darbai: ruošiamas techninis/ darbo projektas, gauti statybos leidimai, gręžiami poliai ir t.t.

2018 m. – tikslintas darbo projektas, liejamas/dedamas rostvarkas.

2019 m. vasario 20 d. – pasirašyta I etapo Bažnyčios kryžiaus – monumento „Pašaukti laisvei“ statybos rangos sutartis su įmone UAB „Kaminta“.

2019 m. birželio 2 d. Bažnyčios kryžiaus – monumento „Pašaukti laisvei“ pastatymo ir  palaiminimo iškilmė.

REIKŠMĖ

Statomas Kauno Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios kryžius – monumentas „Pašaukti laisvei“, kuris bus 33 metrų aukščio (simboliškai atkartos Kristaus amžių), didžiausias Lietuvoje, dedikuojamas Lietuvos Nepriklausomybės kovotojams atminti. Šis kryžius simbolizuos nepaprastą drąsą, pasiaukojimą, begalinį tikėjimą ir viltį, nepaisant galimų kančių ar grėsmių savo gyvybei. Tikime, kad būtent su tokia degančia meile Lietuvai širdimi kovojo ir tuomet, 1919 – 1920 metais, Lietuvos Nepriklausomybės kovose savo valstybei neabejingi žmonės. Pagerbiant ir įprasminant ypatingą savanorių, kariuomenės ir kitų piliečių indėlį ginant Lietuvos valstybę, kovas ir žuvusiųjų atminimą, bus pastatytas Kaune, Šv. Jono Pauliaus II aikštėje (Šilainiuose) kryžius – monumentas „Pašaukti laisvei“, kuris matysis ir vykstant VIA BALTICA keliu.

Iki šiol aukščiausiu laikomas 21 metro 1936 m. Anykščių rajone, Kavarske, išeivio iš šio krašto lėšomis pastatytas, karą ir sovietmetį atlaikęs, gelžbetoninis kryžius.

Monumentas „Pašaukti laisvei“ bus viena iš kompleksinio kultūros centro dalių, kuria siekiama atgaivinti ir įamžinti Lietuvos istoriją šių dienų kontekste, prie jo planuojamos rengti įvairios religinės bei kultūrinės, patriotinės šventės (jos šiuo metu rengiamos šalia koplyčios), skatinančios žmonių tarpusavio bendrystę, mažinančios susvetimėjimą ir kartų atotrūkį.

Narsių žmonių drąsa mums dovanojo Laisvą Lietuvą, jų nepaprastas įkvepiantis tikėjimas geresne Tėvynės ateitimi šiandien yra sektinas pavyzdys kiekvienam.

Projektą parengė šviesios atminties architektas a.a. Algirdas Kančas, dabar jo idėjas įgyvendina dukra Gustė Kančaitė.

____________________________________________________________________________

Nuoširdžiai kviečiame prisidėti prie kryžiaus – monumento statybų malda bei tiksline auka. Aukoti galima pasirenkant Jums priimtiną banko sąskaitą arba per parapijos  internetinį puslapį

BAŽNYČIOS STATYBŲ SĄSKAITOS:

Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija

Juridinio asmens kodas – 303188959

LT 86 7300 0101 5102 7120 AB Swedbank, kodas 73000

LT07 7044 0600 0813 9145 AB SEB bankas, kodas 70440

LT12 4010 0510 035 4960 AB DNB bankas, kodas 40100.

 Už Jūsų gerumą tegul dangiškasis Tėvas atlygina visa pranokstančia savo Malone!

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2022-05-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2021
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio –vėliausiai iki 2025 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.