Gruodžio 24 d. Kalėdų nakties (piemenėlių) šv. Mišios ⭐️

Gruodžio 24 d. Kalėdų nakties (piemenėlių) šv. Mišios ⭐️

Gruodžio 24d. ėdžiose radome užgimusį Išganytoją, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų! 🌟

Tegul Jo gimimo šviesa 🔆 įneša į mūsų širdis tikėjimo 🙏 malonę ir taikos 🕊️ troškimą!

🙌 Dėkojame visiems susirinkusiems švęsti šios iškilmės: parapijiečiams, choristams ir jų vadovei, patarnautojams, kunigams.

♥️ Dėkojame Juritai, Vilmai, Povilui už koplyčio papuošimus, prakartėlės įrengimą.

📸 Už nuotraukas dėkojame Margaritai!

 

No Comments

Post A Comment