BETLIEJAUS TAIKOS UGNIS 🔥

BETLIEJAUS TAIKOS UGNIS 🔥

🫶 Gruodžio 18 d. Jono Pauliaus II gimnazijos mokiniai, priklausantys skautams, mūsų parapiją sušildė Betliejaus taikos ugnimi.

🕯️Betliejaus taikos ugnies akcijos tikslas – nešti žmonėms TAIKĄ simbolizuojančią Kristaus šviesą ir kreipti kiekvieno darbu artimo labui.

⭐️ Kristus yra mūsų šviesa, o mes, Jo broliai ir seserys, turime nešti tikėjimo ir taikos šviesą kiekvienam sutiktam žmogui.

♥️ Dėkojame skautams ir jų vadovei už jų tarnystę!

No Comments

Post A Comment