ALELIUJA – KRISTUS PRISIKĖLĖ ☀️

ALELIUJA – KRISTUS PRISIKĖLĖ ☀️

ALELIUJA, KRISTUS PRISIKĖLĖ! ☀️

 

Brangūs parapijiečiai ir tikintieji, SVEIKINAME JUS SU ŠV. VELYKOMIS! ☀️
No Comments

Post A Comment