kovo 2014

Aklu gali būti kiekvienas, atsiribojęs nuo Kristaus, netgi teologijos profesorius. Juk ir fariziejai save laikė geriausiai viską žinančiais. Klastingi, kaip lapės, jie vienok pasirodė esą akli, kai, matydami Jėzaus padarytą stebuklą, pradėjo svarstyti: Tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šeštadienio… Kaip galėtų nusidėjėlis...

Pas Viešpatį iškeliavo kun. jubil. VACLOVAS ALEKSANDRAVIČIUS (1916 – 1942 -2014)   2014 metų kovo 29 dieną, eidamas 98 - tuosius metus, mirė Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos altarista kunigas Vaclovas Aleksandravičius. Vaclovas Aleksandravičius gimė 1916 metų gruodžio 13 dieną Čiobiškio miestelyje,...

Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijoje 2014 m. liepos mėn. pradedami vykdyti parapijos bendruomenės namų – koplyčios statyba (253 m2), nes dabartinės patalpa, aktų salė, kurią  nuomojame iš Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos netenkina bendruomenės poreikių, ir aktų sale galima naudotis tik sekmadieniais. Norint...