☀️Kristus Prisikėlė ☀️

☀️Kristus Prisikėlė ☀️

Džiūgaują Žemė visa, nes Viešpats GYVAS 🙌

📸 Šv. Velykų ryto akimirkos. Prisikėlimo procesija ir šv. Mišios 🙏

No Comments

Post A Comment