SUTVIRTINIMAS – Šventojo Jono Pauliaus II

JAUNIMO (15−18 m.) rengimas sakramentams 2020–2021 m. m. (registracija)

MIELAS JAUNIME IR TĖVELIAI (GLOBĖJAI),

JAUNUOLIAI (15–18 m.), norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą, turi užsiregistruoti, lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir sekmadienio šv. Mišias.

Jaunimo pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2020 m. spalio 5 d. ir tęsis iki 2021 m. gegužės mėn. (užsiėmimai vyks 1,5 val. per savaitę).

Katechezės metu jaunuoliai prisimins ir įtvirtins žinias apie Bažnyčios mokymą. Tikėjimo šviesoje kartu su katechete bendradarbiaudami ir diskutuodami aptars šiuolaikiniam jaunimui aktualias problemas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, burdamiesi į parapijos bendruomenę bus ugdomi atsiversti šv. Dvasios veikimui bei atvira širdimi priimti Jos teikiamas dovanas, pajusti ypatingą Dievo veikimą.

REGISTRACIJA vyksta tik internetu (parapijos internetinėje svetainėje www.jonopauliausparapija.lt)  nuo  2020 m. rugpjūčio 27 d. iki spalio 2 d

REGISTRACIJOS ANKETA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPFMXlgoJGUHamcIPhgHW9W0jYMceCyE097fqpfw4-mznhtA/viewform?usp=sf_link

Jūsų registracija bus patvirtinta tik tuomet, kai užpildę internetu klausimyną į parapijos raštinę pristatysite KRIKŠTO bei PIRMOSIOS KOMUNIJOS pažymėjimų (arba pažymų) kopijas (jas galima atsiųsti ir el. paštu katechetejp2@gmail.com) bei sumokėsite rinkliavą (puslapio apačioje rasite rekvizitus). Apie sėkmingą registracija būsite informuoti el. paštu kurį nurodysite anketoje.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėveliais (globėjais) prasidės šv. Mišiomis 2020 m. spalio 4 d. 13.30 val.

Po jų parapijos klebonas Andrius ir katechetė Monika suteiks informaciją, atsakys į klausimus.

 DALYVAVIMAS PRIVALOMAS!

 

ATMINTINĖ TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)

 1. Metinis įnašas katechezės išlaidoms – 55€ (rinkliavos už reikalingą literatūrą ir užsiėmimų jaunimui bei teminių susitikimų tėveliams organizavimą (35€ prašytume sumokėti registruojantis, likusius 20€ galite iki Naujų metų) DĖMESIO! Jei finansinės galimybės neleidžia, per dvi savaites nuo registracijos parašomas prašymas atleisti nuo mokesčio  klebonui ir paliekamas parapijos raštinėje.
 2. Dalyvavimas šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį privalomas. Kviečiame dalyvauti 13.30 val. jaunimo Mišiose.
 3. Visi jaunuoliai privalo dalyvauti dvejose rekolekcijose ir „Užtvirtink“ dienoje. Vienos (Šv. Dvasios savaitgalis) – rudenį; lytiškumo savaitgalis – pavasarį. Jų kaina 30 eurų. Pusę kainos apmokės parapija, pusę kainos (15 eurų) susimoka sutvirtinamasis (Jei finansinės galimybės neleidžia, atskirai informuokite katechetę ar kleboną). Esant karantinui, savaitgalių alternatyva bus numatomi užsiėmimai nuotoliniai iš namų. Tai yra privaloma ir prašome tėvelių pastarąją alternatyvą vertinti nemažiau reikšmingiau nei realią (gyvą) vaiko išvyką visam savaitgaliui. Gegužės mėn. vyks Kauno arkivyskupijos organizuojama visiems sutvirtinamiesiems „Užtvirtink“ diena, kuri yra privaloma. Tiksli data bus pranešta 2021 m. balandžio mėn.
 4. Katechezės vyksta visus mokslo metus, kartą per savaitę, trukmė – 1,5 val. Nevyksta tik atostogų metu: Rudens, Žiemos, Kalėdų, Pavasario, Velykų.
 5. Praleidusieji penkias šv. Mišias sekmadieniais arba penkias katechezes be pateisinamos priežasties yra braukiami iš sąrašų.
 6. Pasirengimą Sutvirtinimo sakramentui patvirtina klebonas, įvertinęs jaunuolio visų metų rengimąsi.
 7. Tėveliai (globėjai) bus kviečiami į jiems skirtus susitikimus „Alfa kursas“, kurie padės pagilinti tikėjimą.
 8. Jei šalyje bus įvestas karantinas, pamokėlės vyks nuotoliniu būdu (Zoom programa). Prašome užtikrinti jaunuoliui (-ei) galimybę naudotis kompiuteriu ir internetu tyloje, netrukdomam numatytu  pamokėlės laiku.
 9. Primename, kad jaunimas į užsiėmimus turi ateiti devėdami nosį ir burną dengiančias kaukes, bei laikytis tinkamo atstumo. Už tinkamų atstumų įgyvendinimą mokymo patalpoje atsakinga parapija, už jų laikymąsi – absoliučiai visi, tame tarpe ir jaunimas.

Kodas 303188959, Baltų pr. 44B , LT- 48199  Kaunas  Tel. 867388552 , El. p.  katechetejp2@gmail.com  

Atsiskait. sąsk. Nr LT23 7300 0101 3793 8783 Swed bankas


 

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2020-07-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2019
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.