„ŠEIMA ŠEIMAI“ – Šventojo Jono Pauliaus II

GRUPELĖ “ŠEIMA ŠEIMAI”

 

Per pastaruosius dešimtmečius šeimos samprata ir šeimos tarpusavio santykių praktika perėjo ne vieną raidos etapą. Dėl vis prastėjančios ir liūdinančios situacijos, susirūpinusi Bažnyčia ėmė ieškoti būdų kaip sustabdyti šeimos santykių eroziją, kreipdama didelį dėmesį į dvasinį informavimą, pagalbą formuojant šeimos santykius pagal krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes bei šeimų su Bažnyčia bendrystės stiprinimą. Prie šios visuomenės problemos prevencijos jungiasi ir Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija, jos nariai bei tarnautojai skirdami ypatingą dėmesį šeimų tarpusavio santykių svetimumo bei bendrystės (artimo ryšio) stiprinimui ir puoselėjimui.

Grupelė „Šeima šeimai“ yra pagalba kiekvienai šeimai, „prigyti“, atrasti savo vietą bendruomenėje. Tai – lyg viena didelė BAŽNYČIOS ŠEIMA, kuri gelbėja ir globoja įvairiopai: mokosi, suvokiant maldos turinį ir prasmę, melstis drauge ir asmeniškai kiekvienas savo šeimoje; dalinasi sava patirtimi, palaiko svarbiuose gyvenimo momentuose, o svarbiausia – kartu ieško Dievo, auga bei augina vieni kitus dvasiškai, mažindami tarpusavio svetimumą, padėdami savirealizuotis, įsitraukiant į bendrą Bažnyčios veiklą  – maldomis, talentais, gebėjimais, patirtimis, mintimis, idėjomis, įgūdžiais, buvimu šalia ir pan.

Grupelės “Šeima šeimai” tikslas suburti jaunas, nuolat, retkarčiais ar tik epizodiškai,  besilankančias Šv. Jono Pauliaus II parapijoje šeimas į (kai kam tęstinę, kai kam naują) grupelę, kurioje galėtų dalintis savo tikėjimo pažinimu, praktika; augtų ir augintų vieni kitus dvasiškai; vienytųsi tarpusavyje ir bendram tikslui – tapti Bažnyčios dalimi ir Dievo tarnais; mokintųsi gyventi pagal Evangeliją Šeimoje ir Šeimų Šeimoje.

Pagrindiniai uždaviniai:

 1. Telkti bendrai maldai;
 2. Šviesti/informuoti, evangelizuoti šeimas per įvairius „mokytojus“, liudytojus ir per vieni kitus;
 3. Ugdyti šeimų bendrystę per neformalius užsiėmimus (žaidimus, šokius, susitikimus, pikniką, piligrimines keliones, savanoryste, tarnystę padedant parapijos talkos darbuose, filmų peržiūroje ir t.t.)

Kiekvieno susitikimo planas:

 • Visi užsiėmimai pradedami ir baigiami malda arba giesme.
 • Kiekviename susitikime dalyvauja vis skirtingas liudytojas ar mokytojas, pagal poreikį (ar pagal temą) kunigas ar teologas, psichologas ar pan.,kurie dalinasi bažnyčios mokymu, savo asmenine patirtimi ir pan.
 • Kiekvieno susitikimo pabaigoje – grįžtamasis ryšys (ką išgirdo, ką suprato, kas įstrigo, palietė, prakalbino ir t.t.)

 

Šiuo metu grupelės “Šeima šeimai” vadovės:

Nerija Karpavičienė Nerijarackatyte@gmail.com ir Diana Karvelienė Karveliene.diana@gmail.com

 

 

Visais rūpimais klausimais bei pasiūlymais galite kreiptis į parapijos raštinę arba į grupelės vadoves.

SUSITIKIMAI:

 1. „Jis įrėžė Tavo vardą savo rankos delne, kad prieš akis turėtų nuolat“ (2017 05 10). Įvadinis susitikimas, skirtas susipažinimui, grupelės veiklos plano aptarimui. Dievas įrėžė MŪSŲ vardus savo rankos delne, taip mes įrėžiameVIENI KITŲ vardus SAVO delnuose, nes Jis taip norėjo. Dar mums to nežinant, Dievas pakvietė mus būti šioje grupelėje, todėl kiekvienas yra begalo svarbus, brangus ir labai reikalingas grupelei. Aptariami tolimesni susitikimai, jų laikas, datos,forma bei temos. Svečiuose vieši Kauno arkivyskupijos Šeimos centro dir. pavaduotoja – soc. m. mgr. G. Aukščiūnienė, kuri sveikina naujai susikūrusią grupelę ir drąsina būti visiems drauge toliau.

 

 1. „Kas yra šeima?“ (2017 05 17). Joanos ir Alvydo liudijimas apie asmenines patirtis bei požiūrį i šeimą, jos vertybes. Kalbama apie ypatingą tikinčio vyro ir tėvo pavyzdžio svarbą žmonai bei vaikams.

 

 1. „Atsipūsk“ (2017 05 21). Neformalus šeimų susitikimas prie parapijos koplyčios bendrystei ir kūrybinei veiklai: bendras grupelės „Šeima šeimai“ plakato kūrimas; keramikos užsiėmimas; aitvaro laidymas; tėčių ir sūnų sportiniai užsiėmimai; agapė.J

 

 1. Kaip žengti kasdienės meilės keliu šeimoje“ (2017 05 24). Vaidilės ir Dainiaus šeimos liudijimas (jų gyvenimo patirties) pasidalinimas kaip suderinti šeimą, darbą, Dievą ir t.t. Kalbama apie santuokinį šventumą, sutuoktinių meilę, pasiaukojimą, „numirimą sau“, ramybės ir atsakymų ieškojimą bei atradimą Dieve, šeimos harmoniją, vaikų auklėjimą, iššūkius, išbandymus ir nuolatinę nesibaigiančią meilę….

 

 1. „Per juokus į geresnę santuoką“ 1 ir 2 dalis. 2017 06 04 (tik suaugusiems). Į filmo/seminaro peržiūra kviečiami visi norintys sutuoktiniai, sužadėtiniai, poros.

 

„5 vaiko meilės kalbos. Kaip atpažinti ir išmokti kalbėti?“ (2017 06 07). Svečiuose VDU teologijos fakulteto dėstytoja Asta Kizevičienė dalinosi savo asmenine patirtimi, auginant skirtinga meilės kalba kalbančius 4 biologinius ir 2 globojamus vaikus. Pristatomos ir apibūdinamos 5 vaiko meilės kalbos (prisilietimai, buvimas kartu, pagalba, dovanos, komplimentai), taip pat akcentuojant tikėjimo, maldos bei tėvų tarpusavio santykių pavyzdžio svarbą, paaiškinami galimi jų taikymo metodai.

 

 1. „Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja“ (2017 06 14). Tema apie asmenines nuoskaudas, jų atleidimo, susitaikymo šeimoje ir su Dievu džiaugsmą bei šventimą. Kalbama apie išpažinties vertę, svarbą mums kiekvienam asmeniškai, išpažinties būdus, dvasinį pokalbį su kunigu. Svečiuose sesė Liucija iš Seleziečių vienuolyno.

 

 1. „Per juokus į geresnę santuoką“ (2017 06 18) (tik suaugusiems).

 

 1. „Protų mūšis“ (2017 06 21)

 

 1. „Vakaras su parapijos klebonu“ (2017 06 28)

 

 1. „Per juokus į geresnę santuoką“ 4 dalis. Data tikslinama

 

AtostogosJ susitikimai planuojami, informacija ruošiama …

 • I ETAPAS:  LIETUVOS VALSTYBĖS 100-MEČIO MONUMENTAS „PAŠAUKTI LAISVEI“

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Ši parapija yra trečia pagal dydį Kauno mieste: šiuo metu jos teritorijos ribose jau gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, kuriasi nauji gyvenamieji rajonai su daug jaunų šeimų.

  Parapijos tikslai – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų  bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  Siekiant parapijos tikslų, vienas iš svarbiausių Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos uždavinių –  pasiūlyti bendruomenei, o ypač vaikams, jaunimui, šeimoms naujas laisvalaikio užimtumo galimybes.

  Nors parapija gyvuoja tik treji metai, tačiau joje jau veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Ypač džiaugiamės, kad jiems vadovauja jauni talentingi vadovai: Austėja Staniulytė –  vaikų bei suaugusiųjų chorų vadovė, pianistų konkursuose pelniusi ne vieną apdovanojimą,  pagerbta Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės, ji – vienintelė Lietuvoje karilionais grojanti moteris;  Matas Kaunietis – jaunimo vadovas, groja keletu instrumentų: gitara, pianinu, akordeonu, kuriantis dainas, laimėjęs keletą moksleivių dainuojamosios poezijos konkursų, tapęs „Mažosios akacijos“ laureatu.

  Parapijiečiams teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai; šv. Kalėdų laikotarpiu 40 šeimų buvo aprūpinama maistu ir drabužiais. Planuojama maitinti socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų vaikus, organizuoti jiems skirtas veiklas,  šventes, vasaros stovyklas.

  Jau tradicija tapo kasmet parapijiečius kviesti į Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Užgavėnių, Motinos dienos, Joninių, Kalėdų eglės įžiebimo šventes, koncertus.

  Šiais metais 200 vaikų rengiami priimti Pirmosios šv. Komunijos sakramentą, 100 jaunuolių – Sutvirtinimo sakramentą, jaunavedžiai  ruošiami Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina Alfa kurse. Katechezė parapijos bendruomenėje apima visas amžiaus grupes ir poreikius turinčius žmones. Parapijiečiai vyksta į piligrimines keliones, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi.

  Pagrindinę Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos pajamų dalį sudaro juridinių bei fizinių asmenų aukos ir  2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio.

  Planuojamam pastatų kompleksui statyti parapija ieško rėmėjų, mecenatų, galinčių ir norinčių prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  Statybų intensyvumas priklausys nuo Dievo malonės bei aukotojų lėšų.

  Parapijos bendruomenės, taip pat ir kitų Kauno gyventojų poreikių tenkinimui projekto organizatoriai planuoja sukurti naują traukos centrą Kaune.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenei ypač didelį susirūpinimą kelia dėmesio stoka gyventojų tarpusavio ir įvairių bendruomenių bendrystės puoselėjimui. Vis dažniau kalbama apie įvairias psichologines problemas, atsirandančias dėl bendravimo stygiaus: vaikai, jaunimas, šeimos neberanda laiko atviram pokalbiui; nuolatinis skubėjimas, gyvenimo tempas skatina susvetimėjimą (nebepažįstame kaimynų, giminių, artimos aplinkos žmonių), dėl ko dažnai bėgama nuo problemų, dėl nesikalbėjimo daugėja skyrybų, depresijos, liūdesio  jaunimo tarpe, kenčia vaikai, daugėja agresijos, įsitraukiama į  nusikalstamas veiklas.

   

  Realizuotas Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos projektas turėtų tapti:

  • vaikams ir jaunimui – nauja, modernia edukacine bei laisvalaikio praleidimo, susitikimų ir bendravimo vieta. Joje vyksiantis krikščioniškas ugdymas, bendravimas, edukacinės programos ir kiti renginiai vaikus, jaunimą skatintų augti ir bręsti bendražmogiškas vertybes gerbiančiomis ir pagal jas gyvenančiomis asmenybėmis;
  • šeimoms ir bendruomenėms – bendrystės, pokalbio, susibūrimo, laisvalaikio praleidimo vieta. Naujos susirinkimų vietos sukūrimas ir joje vykstantys susitikimai turėtų ugdyti bendravimą, skatinti diskusiją šeimoms aktualiomis temomis, padėti stiprėti krikščioniškoms šeimoms;
  • visiems gyventojams, Kaunui, Lietuvai – nauja patrauklia kultūros, renginių, saviraiškos, susibūrimo vieta; svarbiu traukos centru ir palikimu ateities kartoms, bendrystės ir vienybės simboliu. Gyventojai bus skatinami įsitraukti į miesto ir Tėvynės kūrimo ir stiprinimo veiklas, būti pilietiškais, tautiškais, atsakingais.

  Statybos vyks ypač svarbiu valstybei ir parapijai metu – minint  Lietuvos valstybės atkūrimo (1918 m. vasario 16 d.) šimtmetį ir šv. Jono Pauliaus II gimimo (1920 m. gegužės 18 d.) šimtmetį. Šiuos istorinius įvykius numatoma ne tik deramai paminėti, bet ir įamžinti 100- mečio monumente ,,Pašaukti laisvei“.

  Pirmasis statybų etapas – aukštutinė bažnyčios dalis  – „100-mečio monumentas ,,Pašaukti laisvei“ (pav. Nr. 1,3,4) ir aikštė – „Valstybingumo takas“ (pav. Nr. 2) bus pradėti statyti  2017 metais. Vėlsniais  etapais, priklausomai nuo lėšų, bus statoma pagrindinė  šventovės dalis.


 • Kviečiame Jus prisidėti įgyvendinant planuojamas statybas!
  Neatverdami savo piniginės, jūs galite paremti bažnyčios statybas, skirdami

  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

   

  šiais būdais:

  •  užpildyti FR0512 formos 3 versiją ir pateikti / išsiųsti VMI;
  •  šią formą užpildyti ir pateikti internetu;
  •  kreiptis į parapijos raštinę, adresu Baltų pr. 44B, Kaunas (tel. +370 673 88552), kad padėtume Jums šią formą užpildyti ir išsiųsti.

  PRISIDĖTI GALĖSITE NUO 2018 m. sausio 1 dienos.