Laisvės gynėjų dienos minėjimas: „Šiandien laisvė – tai tuomet išsvajota laisvė“

Jau antrus metus iš eilės Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijoje sausio 12-osios vakarą organizuojamas Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Čia gausiai renkasi neabejingi tuometiniams Sausio įvykiams laisvę branginantys parapijiečiai, svečiai, žuvusiųjų artimieji.

1991m. Sausio 13-osios dienos aukos jautriai pagerbtos Šv. Mišiose, kurias aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Jų metu iš širdies skambėjo giesmės bei Laimio Krunglevičiaus ir Gertrūdos Beinarytės Krunglevičienės „Duoviola“ smuikų garsai.

„Laisvė po gyvybės yra brangiausia Dievo dovana. Žmogus gali su pertekliumi visko turėti, bet neturėdamas laisvės yra nelaimingas“- kalbėjo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Arkivyskupas prisimena laikus, kai Lietuva neturėjo laisvės, kai buvo tautinė ir religinė mintis persekiojama. „Dėl Laisvės tuomet labai rizikavome: ėjome į kalėjimus, į lagerius…. ir nesigailiu, kad tai darėme…, nes būti laisvam reiškia būti drauge ir laimingam.“ Ir dabar, jeigu pasikartotų 1991 m. Sausio įvykiai, žmonės, kurie „turi pamatines vertybes, laikosi moralės normų, kuriems svarbu Dievas, Tauta, šeima, iškilus pavojui Lietuvai eitų ginti jos Laisvę. Laisvės gali neginti tik toks pragmatikas, kuriam aukščiausia vertybė yra nauda, pinigas, daiktas.“

Tarp gausiai surinkusiųjų atmintinos dienos dalyvių buvo ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę artimųjų. 1991m.  Sausio 13-osios įvykiuose savo mylimą sūnų praradusi Tito Masiulo mama Vitalija, kalbėdama apie laisvę, susimąsto, kaip viskas pasikeitė.  „Šiandien vaikščiojome Laisvės alėja: ji visiškai kitokia, tokią ją mato, pažįsta mano vaikai ir anūkai, ji kitokia nei mano vaikystėje. Šiandien galime laisvai keliauti ir statyti. Šiandien laisvė – tai tuomet išsvajota laisvė. Ne šiaip sau ji tokia yra šiandien, apie tokią laisvę žmonės ilgai svajojo.“

Po šv. Mišių  prie laužų tvirtai susikabinę rankomis susirinkusieji atminti skaudžių Sausio įvykių, giedojo V. Kudirkos  Tautišką giesmę. Buvo garsiai perskaitytas Ministro Pirmininko sveikinimas. Laužus uždegė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, Tito Masiulio bei Apolinaro Juozo Povilaičio artimieji, LR Seimo narys Rimantas Dagys, Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, ponia Gražina, 1991m. Sausio 13-osios naktį budėjusi prie Sitkūnų, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės kpt. Remigijus Mikalauskas ir kiti savanoriai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininkė Agnė Greblikaitė bei vyr. specialistė Reda Antanavičiūtė, VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties atstovai, Šilainių seniūnas V. Naruševičius, Šilainių bendruomenės centro vadovas Jonas Marcinkus, Jono Pauliaus II gimnazijos bei Kauno Milikonių progimnazijos atstovai, Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos pastoracinės tarybos atstovas, parapijiečių Nerijos ir Dariaus Karpavičių šeima.

Renginį papuošė anuomet skambėjusios, širdyse ir dabar tebegyvos,  folkloro ansamblio „Gilė“ atliktos dainos, bendravome ir šildėmės puodeliu arbatos.

Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos šventoriuje dalinomės prisiminimais, kalbėjome apie laisvę. Ką ji šiandien reiškia mums? Ką pajuntame, išgirdę žodį ,,LAISVĖ“? Vieniems  –  jis  pažadina  skausmą širdyje ir akys prisipildo ašarų, kitiems –  suvokti laisvės kainą sudėtinga.

Mes, Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija, norime visiems palinkėti, kad LAISVĖ atgimtų kiekvieno širdyje su pareiga, atsakomybe, tikėjimu ir meile savo Tėvynei LIETUVAI.

 

 

 

 

Prisiminimai iš 2017 m.  sausio 12 d. minėjimo:

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


 • Kviečiame Jus prisidėti įgyvendinant planuojamas statybas!
  Neatverdami savo piniginės, jūs galite paremti bažnyčios statybas, skirdami

  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

   

  šiais būdais:

  •  užpildyti FR0512 formos 3 versiją ir pateikti / išsiųsti VMI;
  •  šią formą užpildyti ir pateikti internetu;
  •  kreiptis į parapijos raštinę, adresu Baltų pr. 44B, Kaunas (tel. +370 673 88552), kad padėtume Jums šią formą užpildyti ir išsiųsti.

  PRISIDĖTI GALĖSITE NUO 2018 m. sausio 1 dienos.