Laisvės gynėjų dienos minėjimas: „Šiandien laisvė – tai tuomet išsvajota laisvė“

Jau antrus metus iš eilės Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijoje sausio 12-osios vakarą organizuojamas Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Čia gausiai renkasi neabejingi tuometiniams Sausio įvykiams laisvę branginantys parapijiečiai, svečiai, žuvusiųjų artimieji.

1991m. Sausio 13-osios dienos aukos jautriai pagerbtos Šv. Mišiose, kurias aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Jų metu iš širdies skambėjo giesmės bei Laimio Krunglevičiaus ir Gertrūdos Beinarytės Krunglevičienės „Duoviola“ smuikų garsai.

„Laisvė po gyvybės yra brangiausia Dievo dovana. Žmogus gali su pertekliumi visko turėti, bet neturėdamas laisvės yra nelaimingas“- kalbėjo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Arkivyskupas prisimena laikus, kai Lietuva neturėjo laisvės, kai buvo tautinė ir religinė mintis persekiojama. „Dėl Laisvės tuomet labai rizikavome: ėjome į kalėjimus, į lagerius…. ir nesigailiu, kad tai darėme…, nes būti laisvam reiškia būti drauge ir laimingam.“ Ir dabar, jeigu pasikartotų 1991 m. Sausio įvykiai, žmonės, kurie „turi pamatines vertybes, laikosi moralės normų, kuriems svarbu Dievas, Tauta, šeima, iškilus pavojui Lietuvai eitų ginti jos Laisvę. Laisvės gali neginti tik toks pragmatikas, kuriam aukščiausia vertybė yra nauda, pinigas, daiktas.“

Tarp gausiai surinkusiųjų atmintinos dienos dalyvių buvo ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę artimųjų. 1991m.  Sausio 13-osios įvykiuose savo mylimą sūnų praradusi Tito Masiulo mama Vitalija, kalbėdama apie laisvę, susimąsto, kaip viskas pasikeitė.  „Šiandien vaikščiojome Laisvės alėja: ji visiškai kitokia, tokią ją mato, pažįsta mano vaikai ir anūkai, ji kitokia nei mano vaikystėje. Šiandien galime laisvai keliauti ir statyti. Šiandien laisvė – tai tuomet išsvajota laisvė. Ne šiaip sau ji tokia yra šiandien, apie tokią laisvę žmonės ilgai svajojo.“

Po šv. Mišių  prie laužų tvirtai susikabinę rankomis susirinkusieji atminti skaudžių Sausio įvykių, giedojo V. Kudirkos  Tautišką giesmę. Buvo garsiai perskaitytas Ministro Pirmininko sveikinimas. Laužus uždegė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, Tito Masiulio bei Apolinaro Juozo Povilaičio artimieji, LR Seimo narys Rimantas Dagys, Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, ponia Gražina, 1991m. Sausio 13-osios naktį budėjusi prie Sitkūnų, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės kpt. Remigijus Mikalauskas ir kiti savanoriai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininkė Agnė Greblikaitė bei vyr. specialistė Reda Antanavičiūtė, VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties atstovai, Šilainių seniūnas V. Naruševičius, Šilainių bendruomenės centro vadovas Jonas Marcinkus, Jono Pauliaus II gimnazijos bei Kauno Milikonių progimnazijos atstovai, Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos pastoracinės tarybos atstovas, parapijiečių Nerijos ir Dariaus Karpavičių šeima.

Renginį papuošė anuomet skambėjusios, širdyse ir dabar tebegyvos,  folkloro ansamblio „Gilė“ atliktos dainos, bendravome ir šildėmės puodeliu arbatos.

Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos šventoriuje dalinomės prisiminimais, kalbėjome apie laisvę. Ką ji šiandien reiškia mums? Ką pajuntame, išgirdę žodį ,,LAISVĖ“? Vieniems  –  jis  pažadina  skausmą širdyje ir akys prisipildo ašarų, kitiems –  suvokti laisvės kainą sudėtinga.

Mes, Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija, norime visiems palinkėti, kad LAISVĖ atgimtų kiekvieno širdyje su pareiga, atsakomybe, tikėjimu ir meile savo Tėvynei LIETUVAI.

 

 

 

 

Prisiminimai iš 2017 m.  sausio 12 d. minėjimo:

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 • I ETAPAS:  LIETUVOS VALSTYBĖS 100-MEČIO MONUMENTAS „PAŠAUKTI LAISVEI“

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Ši parapija yra trečia pagal dydį Kauno mieste: šiuo metu jos teritorijos ribose jau gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, kuriasi nauji gyvenamieji rajonai su daug jaunų šeimų.

  Parapijos tikslai – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų  bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  Siekiant parapijos tikslų, vienas iš svarbiausių Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos uždavinių –  pasiūlyti bendruomenei, o ypač vaikams, jaunimui, šeimoms naujas laisvalaikio užimtumo galimybes.

  Nors parapija gyvuoja tik treji metai, tačiau joje jau veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Ypač džiaugiamės, kad jiems vadovauja jauni talentingi vadovai: Austėja Staniulytė –  vaikų bei suaugusiųjų chorų vadovė, pianistų konkursuose pelniusi ne vieną apdovanojimą,  pagerbta Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės, ji – vienintelė Lietuvoje karilionais grojanti moteris;  Matas Kaunietis – jaunimo vadovas, groja keletu instrumentų: gitara, pianinu, akordeonu, kuriantis dainas, laimėjęs keletą moksleivių dainuojamosios poezijos konkursų, tapęs „Mažosios akacijos“ laureatu.

  Parapijiečiams teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai; šv. Kalėdų laikotarpiu 40 šeimų buvo aprūpinama maistu ir drabužiais. Planuojama maitinti socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų vaikus, organizuoti jiems skirtas veiklas,  šventes, vasaros stovyklas.

  Jau tradicija tapo kasmet parapijiečius kviesti į Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Užgavėnių, Motinos dienos, Joninių, Kalėdų eglės įžiebimo šventes, koncertus.

  Šiais metais 200 vaikų rengiami priimti Pirmosios šv. Komunijos sakramentą, 100 jaunuolių – Sutvirtinimo sakramentą, jaunavedžiai  ruošiami Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina Alfa kurse. Katechezė parapijos bendruomenėje apima visas amžiaus grupes ir poreikius turinčius žmones. Parapijiečiai vyksta į piligrimines keliones, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi.

  Pagrindinę Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos pajamų dalį sudaro juridinių bei fizinių asmenų aukos ir  2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio.

  Planuojamam pastatų kompleksui statyti parapija ieško rėmėjų, mecenatų, galinčių ir norinčių prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  Statybų intensyvumas priklausys nuo Dievo malonės bei aukotojų lėšų.

  Parapijos bendruomenės, taip pat ir kitų Kauno gyventojų poreikių tenkinimui projekto organizatoriai planuoja sukurti naują traukos centrą Kaune.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenei ypač didelį susirūpinimą kelia dėmesio stoka gyventojų tarpusavio ir įvairių bendruomenių bendrystės puoselėjimui. Vis dažniau kalbama apie įvairias psichologines problemas, atsirandančias dėl bendravimo stygiaus: vaikai, jaunimas, šeimos neberanda laiko atviram pokalbiui; nuolatinis skubėjimas, gyvenimo tempas skatina susvetimėjimą (nebepažįstame kaimynų, giminių, artimos aplinkos žmonių), dėl ko dažnai bėgama nuo problemų, dėl nesikalbėjimo daugėja skyrybų, depresijos, liūdesio  jaunimo tarpe, kenčia vaikai, daugėja agresijos, įsitraukiama į  nusikalstamas veiklas.

   

  Realizuotas Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos projektas turėtų tapti:

  • vaikams ir jaunimui – nauja, modernia edukacine bei laisvalaikio praleidimo, susitikimų ir bendravimo vieta. Joje vyksiantis krikščioniškas ugdymas, bendravimas, edukacinės programos ir kiti renginiai vaikus, jaunimą skatintų augti ir bręsti bendražmogiškas vertybes gerbiančiomis ir pagal jas gyvenančiomis asmenybėmis;
  • šeimoms ir bendruomenėms – bendrystės, pokalbio, susibūrimo, laisvalaikio praleidimo vieta. Naujos susirinkimų vietos sukūrimas ir joje vykstantys susitikimai turėtų ugdyti bendravimą, skatinti diskusiją šeimoms aktualiomis temomis, padėti stiprėti krikščioniškoms šeimoms;
  • visiems gyventojams, Kaunui, Lietuvai – nauja patrauklia kultūros, renginių, saviraiškos, susibūrimo vieta; svarbiu traukos centru ir palikimu ateities kartoms, bendrystės ir vienybės simboliu. Gyventojai bus skatinami įsitraukti į miesto ir Tėvynės kūrimo ir stiprinimo veiklas, būti pilietiškais, tautiškais, atsakingais.

  Statybos vyks ypač svarbiu valstybei ir parapijai metu – minint  Lietuvos valstybės atkūrimo (1918 m. vasario 16 d.) šimtmetį ir šv. Jono Pauliaus II gimimo (1920 m. gegužės 18 d.) šimtmetį. Šiuos istorinius įvykius numatoma ne tik deramai paminėti, bet ir įamžinti 100- mečio monumente ,,Pašaukti laisvei“.

  Pirmasis statybų etapas – aukštutinė bažnyčios dalis  – „100-mečio monumentas ,,Pašaukti laisvei“ (pav. Nr. 1,3,4) ir aikštė – „Valstybingumo takas“ (pav. Nr. 2) bus pradėti statyti  2017 metais. Vėlsniais  etapais, priklausomai nuo lėšų, bus statoma pagrindinė  šventovės dalis.


 • Kviečiame Jus prisidėti įgyvendinant planuojamas statybas!
  Neatverdami savo piniginės, jūs galite paremti bažnyčios statybas, skirdami

  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

   

  šiais būdais:

  •  užpildyti FR0512 formos 3 versiją ir pateikti / išsiųsti VMI;
  •  šią formą užpildyti ir pateikti internetu;
  •  kreiptis į parapijos raštinę, adresu Baltų pr. 44B, Kaunas (tel. +370 673 88552), kad padėtume Jums šią formą užpildyti ir išsiųsti.

  PRISIDĖTI GALĖSITE NUO 2018 m. sausio 1 dienos.