TIKĖJIMAS IR MEILĖ, PASIREIŠKIANTI KONKREČIAIS DARBAIS, JUNGIA, STIPRINA IR ĮKVEPIA ŽMONES

Kauniečiai buriasi į bendrą paramos koncertą „Tegul geri darbai prasideda!”, skirtam Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos bažnyčios statyboms.

Naujos bažnyčios vizija pamažu tampa darbais. Ilgai gvildentos įvairios statybų idėjos galiausiai atnešė unikalų projektą, o gavus statybų leidimą jau pradedama statyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčios aukštutinė dalis, kurioje numatoma įamžinti ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Kad pradėti statybų darbai įgautų vis didesnį pagreitį, būtina Dievo ir kiekvieno iš mūsų prisilietimas.

Įkvėpti tikėjimo ir meilės Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenės nariai 2017 m. gruodžio 17 d. (sekmadienį) iškart po 18 val. šv. Mišių Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje kviečia kauniečius ir miesto svečius  į čia vyksiantį koncertą Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statybai paremti.
Koncerto organizatoriai tiki, kad meilė, pasireiškianti konkrečiais darbais, jungia, stiprina ir įkvepia žmones. Esame apdovanoti skirtingomis dovanomis ir talentais, kuriuos galime panaudoti didesniems už mus tikslams pasiekti. 

Koncerto iniciatorius entuziastas Laimis – kaunietis, mylintis savo šeimą, šalį, Dievą ir, žinoma, muziką. Jam ne tas pats, kas vyksta aplink. Laimis muzikine išraiška nori pakviesti ir uždegti kitus kilniems darbams. Prie koncerto aktyviai prisidedanti Gertrūda trokšta, kad meilės nepavyktų nuslėpti, kad žmonėms būtų gera ir šilta. Koncerto organizavime dalyvaujanti parapijietė Diana mano, kad muzika ir tikėjimas yra tokia galinga jėga, kuri nugriauna visas sienas, vienija ir stiprina žmones. Geri darbai turi prasidėti artimoje aplinkoje –  šeimoje, bendruomenėje, vėliau plėstis už jos ribų –  mikrorajone, mieste, Lietuvoje. Džiugu, kad paramos koncertui „Tegul geri darbai prasideda!“ neliko abejingi kauniečiai: Gertrūda ir Laimis „Duoviola“, Martynas Beinaris, Egidijus Bavikinas, Kauno miesto styginių kvartetas, Matas&Dangiras, A. Kačanausko muzikos mokyklos grupė „Dangi&Dangiukai”, Danguolės Beinarytės vadovaujamas KTU akademinis choras ,,Jaunystė“.

Unikalus bažnyčios statybų projektas

Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statybos įprasmina svarbius artėjančius šimtmečius:  2018 m. vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo ir 1920 m. gegužės 20 d. – šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmetį. „Regis, pirmą kartą Lietuvos istorijoje persipina itin svarbūs katalikams ir Lietuvai šimtmečiai, kurių istoriją mums visiems ir ateities kartoms primins naujai pradėta statyti Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos bažnyčia“, – sakė parapijos klebonas A. Alminas.

Pirmasis statybų etapas jau prasidėjo bažnyčios aukštutine  dalimi – 100- mečio monumentu „Pašaukti laisvei“ siekiama perteikti Lietuvos valstybės istoriją, jos dabartį ir tikėjimą ateitimi. Valstybingumo takas įamžins Lietuvai svarbius istorinius įvykius nuo Lietuvos valstybės sukūrimo 1253 m. liepos 6 d. iki 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės atkūrimo akto. Šis takas atves į 33 metrų aukščio monumento dalį, kurioje pasitiks Laisvės varpas, simbolizuojantis Laisvę. Statinio sienos įamžins 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės atkūrimo aktą, signatarų pavardes, žymius, Kaunui nusipelniusius visuomenės veikėjus, reikšmingus įvykius  bei laisvės šūkius, grindys – svarbias istorines Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio datas (nuo 1918 m. vasario 16 d. iki 2018 m. vasario 16 d.). Lietuvos istoriją numatoma  pateikti ir interaktyviai – sukurti internetinę aplikaciją, su kurios  istoriniu – edukaciniu turiniu lankytojai galės susipažinti liečiamame kompiuterio ekrane. Aukštutinės bažnyčios dalies – 100-mečio monumento „Pašaukti laisvei“ projektą parengė žymus Kauno architektas A. Kančas, vėliau pradėtus darbus tęsia jo duktė G. Kančaitė,  MB „Kančo studija“.

Prisidėk ir TU

Kviečiame  dalyvauti unikalaus projekto įgyvendinime, istorinės Kauno šv. Jono Pauliaus II  bažnyčios statybose, prisidedant savo maldomis, talentais, paremiant statybas pinigine auka.

Tikimės, kad šis Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos tikinčiųjų or

ganizuojamas koncertas bus skatinantis ir drąsinantis iš meilės daryti gera pavyzdys. Kada, jei ne dabar?

Daugiau informacijos apie unikalios bažnyčios statybas rasite parapijos internetinėje svetainėje, adresu: www.jonopauliausparapija.lt

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems bei dalyvavusiems paramos koncerte ,,Tegul geri darbai prasideda!“.

Sakome „Ačiū“ atlikėjamas: Martynas Beinaris, Kauno miesto styginių kvartetui, Karolina Beinarytė PalekauskienėAistė MikutytėSaulius Budintis,Egidijus Bavikinas, A. Kačanausko muzikos mokyklos grupei „Dangi&Dangiukai“, Danguole Beinaryte ir KTU akademiniam chorui „Jaunystė“, Matas KaunietisDangiras PetraitisGertrūda Beinarytė Krunglevičienė Laimis Krunglevičius DuoViola.

Taip pat dėkojame renginio draugams:
Laimos GėlėsMėnulio pietūs Keramika, UAB Jakelio žvakės, Marijos radijui, Genutei Ulevičienei, Juozas Kamenskas, Alvydui Rakauskui.
Dėkojame Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos bendruomenei bei klebonui.

Ir dalinamės kartu patirtomis džiaugsmo akimirkomis!!!

  

 

 

 

 

 

 

https://www.zmones.lt/naujiena/lietuva/zinomi-kaunieciai-suvienijo-jegas-del-naujos-baznycios-3-768038

https://www.tv3.lt/naujiena/938466/zinomus-atlikejus-subures-koncertas-naujos-baznycios-statyboms-kaune-paremti

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2020-07-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2019
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.