Naujai statomos bažnyčios šventoriuje – plieniniai žirgai

 

Rugsėjo 30-ąją Kauno Šilainių mikrorajoną sudrebino motociklų gaudesys. Ne vienas praeivis  greičiausiai pamanė, kad tai – eilinis baikerių susibūrimas. Tačiau šį sykį plieniniai žirgai iš įvairių Lietuvos miestų – Vilniaus, Ukmergės, Šešuolių, Kauno ir Marijampolės – pasuko netikėta kryptimi. Motociklininkai rikiavosi šalia netrukus iškilsiančios Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos bažnyčios ir dalyvavo parapijos atsinaujinimo dienoje „Rask kryptį“.

Susirinkusieji į renginį turėjo progą pasiklausyti taip pat neįprasta kryptį pasirinkusio dvasininko. Jaunas ir energingas Šešuolėlių klebonas Egidijus Kazlauskas savo parapiją garsina ne tik tuo, kad pats važinėja motociklu. Jis subūrė katalikišką motociklininkų klubą „Suk rankeną, kaip alternatyvą baikerių klubams. Renginyje kunigas pasidalino mintimis apie meilę Dievui, Tėvynei, žmogui ir, žinoma, motociklui.

Šventės dalyviams apie savo tikėjimo kelionę kalbėjo ir pats Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Savo pasidalinimu sujaudino svečias iš Šilutės Petras Janšauskas papasakojęs, kad tikėjimas jį prikėlė naujam gyvenimui, kai viskas, ką turėjo brangiausio – šeima, draugai, artimieji slydo iš rankų.

Sesuo Liucija Grybaitė susirinkusiems priminė, kad tikėjimas glūdi paprastuose dalykuose, kad daug kas priklauso nuo suvokimo, kas mes esame ir kas yra mūsų artimas. „Nepagrįsti, klaidingi lūkesčiai mus nuveda į nusivylimą, šeimas – net gi į skyrybas“, – sakė L.Grybaitė.

Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenės tikslas, kad šioje vietoje galėtų ir norėtų burtis visi: vaikai bei jaunimas, šeimos ir bendruomenės, gyventojai iš įvairių Lietuvos miestų ir turistai. Todėl šiame renginyje kiekvienas dalyvių galėjo jausti bendrystę, nepaisant to, ar jis studentas ar verslininkas, motociklininkas iš Vilniaus ar Vytėnų, lietuvis ar italas. „Visi ieškojome bendros krypties“, – sakė renginio ,,Rask kryptį“ organizatoriai.

Renginio metu nebuvo užmiršti ir vaikai. Mažieji dainavo, grojo vaikiškais instrumentais, veikė keramikos dirbtuvėlės, o šypsenas padovanojo „Balionai H&B” balionai. Renginį vainikavo ekumeninio šlovinimo vakaras, dalyviai galėjo pasilikti ir naktinei adoracijai prie Švč. Sakramento.

Parapijos tikintieji maloniai kviečia prisidėti prie Kauno Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statybų, tampant jos mecenatu. Daugiau informacijos apie statomos bažnyčios projektą bei aukojimo galimybes galima rasti  parapijos internetinėje svetainėje www.jonopauliausparapija.lt .

„Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“ (MT 6, 19-23).

 

http://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=4846

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/naujai-statomos-baznycios-sventoriuje-plieniniai-zirgai-831408

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


 • Kviečiame Jus prisidėti įgyvendinant planuojamas statybas!
  Neatverdami savo piniginės, jūs galite paremti bažnyčios statybas, skirdami

  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

   

  šiais būdais:

  •  užpildyti FR0512 formos 3 versiją ir pateikti / išsiųsti VMI;
  •  šią formą užpildyti ir pateikti internetu;
  •  kreiptis į parapijos raštinę, adresu Baltų pr. 44B, Kaunas (tel. +370 673 88552), kad padėtume Jums šią formą užpildyti ir išsiųsti.

  PRISIDĖTI GALĖSITE NUO 2018 m. sausio 1 dienos.