Parapijos kronikos – Šventojo Jono Pauliaus II

Arkiv. T. Matulionio paskelbimo palaimintuoju pirmosios metinės

      2018.06.15 Arkiv. T. Matulionio paskelbimo palaimintuoju pirmosios metinės „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32) Kaišiadoryse.   Daugiau skaitykite :  https://www.teofilius.lt/aktualijos/jezaus-sirdies-globoje/       “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

PARAMOS KONCERTO “ KURKIME ISTORIJĄ KARTU“ AKIMIRKOS

    Istorinis momentas. Atlikėjai, kurie savo muziką šio paramos koncerto metu dovanojo neatlygintinai (be honoraro), įsiamžino širdyse, kurios papuoš būsimos bažnyčios vidines sienas.  Jeigu norite ir Jūs įsiamžinti bažnyčioje-širdyse, tai galite padaryti internetu www.jonopauliausparapija.lt arba...

ŠV. JONO PAULIAUS II GIMTADIENIS

Šv. Jonas Paulius II gimė 1920 m. gegužės 18d. Vadovicuose, nedideliame mieste 50 km nuo Krokuvos. Jis buvo antras sūnus, gimęs Karoliui Wojtyłai ir Emilijai Kaczorowskai. Baigęs mokyklą studijavo teatrą – norėjo tapti aktoriumi....

IŠKELIAMA DIEVO MOTINOS VĖLIAVA

Norime pasidžiaugti, kad vėliava, skirta dangiškajai MOTINAI – švč. Mergelei Marijai, iš Zakopanės šv. Uršuliečių seserų vienuolyno, atkeliavo į mūsų parapiją. Ją gegužės 7 d. iškėlė šv. Mišiose bei procesijoje dalyvavę parapijiečiai. Gegužės mėnuo...

PILIGRIMINĖS KELIONĖS AKIMIRKOS

    PIRMOJI DIENA. Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos piligrimai lankosi Studenyčna miestelyje netoli Augustavo. Saloje esančioje šventovėje, kurioje lankėsi ir Šv. Jonas Paulius II, aukojamos šv. Mišios. Kelionė pavedama Dievo ir Šv....

TALKA 18 04 20 – 21

    2018 04 20 d.  penktadienį (gimnazistų) ir 04 21 d.  šeštadienį (parapijiečių) vyko talka, koplyčios sklypo teritorijai sutvarkyti. Ačiū visiems atėjusiems ir savo laiką paskyrusiems tokiems paprastiems žemiškiems, bet labai reikalingiems darbams....

RENGINYS MECENATAMS

2018 04 19 d. parapijoje buvo pirmą kartą pristatytas bažnyčios statybų projektas verslo atstovams. Ačiū tiems, kurie atėjo. Ačiū pastoracinės tarybos nariams už palaikymą. Prašome maldos, kad Dievas ir Šv. Jonas Paulius II laimintų mūsų...

VELYKNAKTIS 2018

“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]   PASIRUOŠIMAS VELYKNAKČIUI     “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]    

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


 • Kviečiame Jus prisidėti įgyvendinant planuojamas statybas!
  Neatverdami savo piniginės, jūs galite paremti bažnyčios statybas, skirdami

  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

   

  šiais būdais:

  •  užpildyti FR0512 formos 3 versiją ir pateikti / išsiųsti VMI;
  •  šią formą užpildyti ir pateikti internetu;
  •  kreiptis į parapijos raštinę, adresu Baltų pr. 44B, Kaunas (tel. +370 673 88552), kad padėtume Jums šią formą užpildyti ir išsiųsti.

  PRISIDĖTI GALĖSITE NUO 2018 m. sausio 1 dienos.