„ALFA“ KURSAS – Šventojo Jono Pauliaus II

 

NUOŠIRDUS KVIETIMAS TĖVAMS,

KURIŲ VAIKAI RENGIAMI EUCHARISTIJOS, ATGAILOS IR SUTVIRTINIMO

SAKRAMENTAMS

Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija kviečia tėvus, kurių vaikai šioje parapijoje rengiami sakramentams Į ALFA KURSŲ SUSITIKIMUS.

Pirmasis susitikimas įvyks

2019 M. SAUSIO 30 D. (trečiadienį) 19 val.

po šv. Mišių, Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje.

Alfa  kursai apima dešimt susitikimų skirtingomis temomis. Jie vyks kiekvieną trečiadienį tuo pačiu laiku – 19 val. Paskutinis susitikimas numatomas balandžio 19 d. Į susitikimus laukiama atvykstant bent vieno iš kiekvieno vaiko, kuris šioje parapijoje rengiamas sakramentams, tėvų.

SUSITIKIMAIS SIEKIAMA: išklausius akademinės valandos trukmės pasidalijimus,  per pasitikėjimu pagrįstą draugystę su kitais tėvais, pasidalinimą grupelėse ieškoti atsakymų į tikėjimo klausimus, padedančius  atrasti ir kurti asmeninį  santykį  su  DIEVU, patiriant  bendruomeniškumą.

 

ALFA kurso temos:

Kas yra Jėzus?

Kodėl Jėzus mirė?

Kaip galiu būti tikras savo tikėjimu?

Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?

Kodėl ir kaip aš meldžiuosi?

Kaip Dievas mus veda?

Kaip galiu pasipriešinti blogiui?

Kodėl ir kaip turėtume pasakoti kitiems?

Ar dievas gydo šiandien?

O kaip su Bažnyčia?

 

Apie savo apsisprendimą dalyvauti susitikimuose, prašome informuoti skambučiu ar SMS žinute,  telefono  nr. 8-67388552  arba  rašyti el. paštu: jonopauliausparapija@gmail.com

 

Susitikime, ieškokime ir DŽIAUKIMĖS  KARTU KURDAMI  Kauno     šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenę! NEBIJOKITE ATEITI!

Alfa kursų organizatoriai

 

 

 

 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


 • Kviečiame Jus prisidėti įgyvendinant planuojamas statybas!
  Neatverdami savo piniginės, jūs galite paremti bažnyčios statybas, skirdami

  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

   

  šiais būdais:

  •  užpildyti FR0512 formos 3 versiją ir pateikti / išsiųsti VMI;
  •  šią formą užpildyti ir pateikti internetu;
  •  kreiptis į parapijos raštinę, adresu Baltų pr. 44B, Kaunas (tel. +370 673 88552), kad padėtume Jums šią formą užpildyti ir išsiųsti.

  PRISIDĖTI GALĖSITE NUO 2018 m. sausio 1 dienos.