Kaune iškilsianti Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia taps simboliniu laisvės monumentu – straipsnis 15min.lt – Šventojo Jono Pauliaus II

Naujos bažnyčios statybos pradžia Šilainiuose

Šilainių mikrorajone neilgai trukus iškils Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia. Būsimos šventovės statybos pradžią, regis, palaimino ir pats dangus. Po Valstybės dienos išvakarėse vykusios jau pastatytos parapijos koplyčios pašventinimo ir būsimos bažnyčios bei monumento „Pašaukti laisvei“ kapsulės įdėjimo iškilmių Šilainius apkabino tviskanti vaivorykštė.

Naujosios bažnyčios Šilainiuose statyba prasideda pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Neatsitiktinai kuriant bažnyčios projektą, kaip integrali šventovės dalis, suprojektuotas monumentas „Pašaukti laisvei“. Jis, kaip ir naujoji bažnyčia, taps Lietuvos valstybės šimtmečio paminklu. Bažnyčios statybą planuojama užbaigti 2022 metais.

„Statybų sėkmė priklausys nuo Dievo malonės ir aukotojų lėšų. Visuomenėje vis labiau atgimsta mecenatystės vertės suvokimas. Anksčiau pastatyti bažnyčią kilmingiesiems buvo garbės reikalas. Lietuvoje įprastai aukoja tie, kurie turi mažiausiai. Bet kokiu atveju, bažnyčia bus pastatyta iš gyvų širdžių“, – sakė parapijos klebonas Andrius Alminas.

Bažnyčios projektą sukūrė šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Tai buvo paskutinis jo suprojektuotas sakralinės paskirties projektas. Šventovės statybų mecenatai bus pagerbti, įamžinant juos vienoje iš šventovės sienų širdžių formos medžio raižiniuose. Už mecenatus, rėmėjus ir aukotojus kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį naujoje šventovėje bus aukojamos Šv. Mišios.

Kaip žinia, visuomet atsiranda skeptikų, abejojančių ar net kritikuojančių naujos bažnyčios reikalingumą.

„Kodėl Kelno katedros aukštis 130 metrų? Gal būtų pakakę 60-ties. Kodėl žmonės leidžiasi pėsčiomis į 800 km piligriminę kelionę? Juk gali tokį atstumą geriau patogiai įveikti automobiliu ar autobusu. Nes žmonės yra įkvėpti. Gyvenime yra daugybė dalykų, kurie nematuojami ekonomine nauda, patogumu ar atsipirkimu“, – sakė iškilmėse dalyvavęs arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Bažnyčia taps paminklu

100-mečio monumentas „Pašaukti laisvei“ nėra atskiras statinys ar paminklas įprastine šio žodžio prasme. Jis – architektūrinė bažnyčios dalis, turinti žemutinę ir aukštutinę dalį. Žemutinė monumento dalis – aikštė ir joje esantis valstybingumo takas.

Grindinyje šalia bažnyčios bus įamžinti Lietuvos valstybingumui svarbūs istoriniai įvykiai nuo Lietuvos valstybės sukūrimo 1253 m. liepos 6 d. iki 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto. Kokios tai bus datos ir įvykiai, bus konsultuojamasi su istorikais ir miesto bendruomene.

Bažnyčiai parinkta vieta ir architektūrinis sprendimas leis aukštutine naujos bažnyčios dalimi pasigrožėti net ir vykstantiems autostrada Vilnius–Klaipėda ir „Via Baltica“ keliu.

Editos Grudzinskaitės nuotr./Naujos bažnyčios statybos pradžia Šilainiuose

Bažnyčios projektą sukūrė šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Tai buvo paskutinis jo suprojektuotas sakralinės paskirties projektas. Architekto darbus perėmė ir tęsia jo dukra Gustė Kančaitė.

Laivės, kaip pamatinės žmogaus teisės idėja, neatsiejama ir nuo parapijos globėjo asmenybės.

„Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas“, – sakė Šv. Jonas Paulius II, viešėdamas nepriklausomoje Lietuvoje.

Šv. Jonas Paulius II buvo vienas įtakingiausių XX a. lyderių ir asmenybių, prisidėjusių prie griūvančių sienų, pelnytai vadinamas laisvės šaukliu. Taigi, tiek istorinis, tiek ir dvasinis naratyvas simboliškai suskambės dangaus link trisdešimt tris metrus pakilsiančioje bažnyčioje.

Įamžins tris istorinius įvykius

Kylant naujajai bažnyčiai, persipins net trijų ypač reikšmingų šimtmečių minėjimas. Be visos tautos laukiamo Lietuvos valstybės šimtmečio šventės, 2020 metais gegužės 18 dieną minėsime laisvę branginusio, į ją kvietusio Šv. Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines.

Taip pat Lietuvos valstybės šimtmečio šventiniame laikotarpyje įsipina dar viena reikšminga Lietuvai, o ypač Kaunui data, kuomet iš okupuoto Vilniaus 1919 m. sausio 2 d. į Kauną buvo perkelta Laikinoji Lietuvos Vyriausybė ir Kaunas tapo tarpukario Lietuvos laikinąja sostine. Šimtmetis minėtinas 2019 m. sausio 2 dieną.

„Regis, pirmą kartą Lietuvos istorijoje persipina trys itin svarbūs katalikams ir Lietuvai šimtmečiai, kurių istoriją mums visiems ir ateities kartoms primins naujai pradėta statyti Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos bažnyčia“, – sakė parapijos klebonas A.Alminas.

Šv. Jono Pauliaus II parapija buvo įsteigta 2013 m. lapkričio 4 dieną, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu. Ši parapija yra ketvirtoji pagal dydį Kauno mieste. Šiuo metu jos teritorijos ribose jau gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų. Gyventojų skaičius auga, mat aplink auga nauji gyvenamieji kvartalai, kuriuose įsikuria daug jaunų šeimų.

Tikimasi, kad dėl savo unikalumo, istorinės atminties ir svarbių valstybingumui įvykių įamžinimo Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia taps ne tik Dievo ir parapijos namais, bet patraukliu Lietuvos ir užsienio turistų lankymo objektu.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/kauno-zinios/kaune-iskilsianti-sv-jono-pauliaus-ii-baznycia-taps-simboliniu-laisves-monumentu-798-822676#_

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2020-07-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2019
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.