II GAVĖNIOS SEKMADIENIS – Šventojo Jono Pauliaus II

2015 03 01

Šv. Mišios (Suma) 10:00 val. 
Šv. Mišios (Jaunimo) 12:00 val. 

Pr 22,1-2. 9. 10-13. 15-18; Rom 8, 31–34; Mk 9, 2–10

 (Šaltinis katalikai.lt)

Šv. Raštas Pamokslas Skelbimai
 2015 m. kovo mėn. 1 d.  2015 m. kovo mėn. 1 d.  2015 m. kovo mėn. 1 d.

Klausantis Petro žodžių „Rabi, gera mums čia būti,“ neįmanoma negalvoti apie tai, jog iš tų pačių lūpų pasigirs: „Aš nepažįstu to žmogaus.“
Pasikeitęs, nežemiškos šviesos nutviekstas Kristaus veidas apaštalus stebina ir džiugina, nes ši vizija pilnai atitinka jų lūkesčius, siekius, svajones. Tuo tarpu pažeminto, kenčiančio, erškėčiais apvainikuoto Kristaus veidas juos glumina, baugina, piktina. Tada mokiniai nebeatpažįsta Jėzaus, nes tai nebesuderinama su jų lūkesčiais.
Tada, kai arti nematome spindinčio Viešpaties veido, Jis prabyla į mus. Tada reikia nepabėgti. Tada neturime teisės išduoti savo tikėjimo. Šalia Kristaus privalome likti ir tuomet, kai Jo veidas atrodo nepatrauklus ar net įsivaizduojame, kad Jo visiškai nėra.
Krikščionis paliudija savo tikėjimą tuomet, kai sugeba pasakyti Taip, aš pažįstu šį Žmogų ne tik ant Atsimainymo kalno, bet ir ant Golgotos.
Reikia rasti savyje tvirtumo ir išminties pripažinti savo priklausomybę Kristui taip pat ir tuomet, kai tas buvimas atrodo per-daug reikalaujantis, nepatogus ar netgi paneigia mūsų lūkesčius.
Ko gero, pats teisingiausias ir daugiausiai paguodos nešantis liudijimas mūsų mirties valandą būtų toks: Aš niekada neišdaviau savo Viešpaties.
Nors, tiesą sakant, neišduoti Jo kartais taip sunku…
Ypač tuomet, kai tenka nusileisti iš aukštybių…

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


 • Kviečiame Jus prisidėti įgyvendinant planuojamas statybas!
  Neatverdami savo piniginės, jūs galite paremti bažnyčios statybas, skirdami

  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

   

  šiais būdais:

  •  užpildyti FR0512 formos 3 versiją ir pateikti / išsiųsti VMI;
  •  šią formą užpildyti ir pateikti internetu;
  •  kreiptis į parapijos raštinę, adresu Baltų pr. 44B, Kaunas (tel. +370 673 88552), kad padėtume Jums šią formą užpildyti ir išsiųsti.

  PRISIDĖTI GALĖSITE NUO 2018 m. sausio 1 dienos.